Διαγωνισμός μελέτης/δοκιμίου για την παιδική νεανική λογοτεχνία στη μνήμη Δώρου Θεοδούλου (2017)

29.06.2017

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) και το Ερευνητικό Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών –Σπουδαστήριο Πετρώνδα του Πανεπιστημίου Κύπρου καθιερώνουν από φέτος  ετήσιο διαγωνισμό  μελέτης/δοκιμίου για την παιδική-νεανική λογοτεχνία, στη  μνήμη του αείμνηστου Δώρου Θεοδούλου, καταξιωμένου φιλολόγου  και εμβριθή μελετητή της παιδικής λογοτεχνίας,  με  αθλοθέτη την οικογένεια Θεοδούλου  και έπαθλο 400 ευρώ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν  φοιτητές, εκπαιδευτικοί και, γενικότερα,  μελετητές της παιδικής λογοτεχνίας.
 2. Το θέμα της μελέτης μπορεί να  είναι ελεύθερο ή καθορισμένο και να αναφέρεται στην παιδική–νεανική λογοτεχνία της Κύπρου (ιστορία, δημιουργοί, τάσεις και εξελίξεις) ή  και στην ευρύτερη νεοελληνική παιδική λογοτεχνία.
 3. Τα υποβαλλόμενα έργα θα πρέπει να διακρίνονται για την επιστημονική τεκμηρίωση, τη  σαφήνεια και την πρωτοτυπία,  και να συμβάλλουν στην περαιτέρω έρευνα και μελέτη της παιδικής λογοτεχνίας.
 4. Η έκταση της μελέτης/δοκιμίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις  τρεις χιλιάδες λέξεις, με γραμματοσειρά,  κατά προτίμηση, Times New Roman, μέγεθος 12 και διάστημα 1,5.
 5. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό ένα μόνο έργο.
 6. Οι μελέτες/δοκίμια υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, σελιδωμένα και δεμένα, με ψευδώνυμο και διακριτικό πολυψήφιο αριθμό, που αναγράφονται στο εξώφυλλο του έργου.  Το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο  του συγγραφέα, ο τίτλος του έργου και ο διαγωνισμός για τον οποίο υποβάλλεται, δίνονται-επίσης δακτυλογραφημένα, σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο, που επισυνάπτεται στο υποβαλλόμενο έργο. Στο εξώφυλλο του μεγάλου φακέλου, με τον οποίο αποστέλλεται η συμμετοχή, θα πρέπει να αναγράφονται το ψευδώνυμο του συγγραφεία και ο διακριτικός αριθμός, όπως επίσης και το είδος του διαγωνισμού, ως εξής: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ.  Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του συγγραφέα (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο, ηλεκτρονική δημοσίευση κτλ.) συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.
 7. Τα έργα θα πρέπει  να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, σε συστημένο φάκελο, στη διεύθυνση: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015 Λευκωσία.
 8. Η κρίση των έργων γίνεται από τριμελή  Κριτική Επιτροπή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΣΠΝΒ και το Ερευνητικό Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών –Σπουδαστήριο Πετρώνδα, του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 9. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται : α) Να απονείμει βραβείο β) να απονείμει επαίνους, γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο.
 10. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2017.
 11. Έργα τα οποία δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους απορρίπτονται.
 12. Τα έργα που υποβάλλονται στον διαγωνισμό  δεν επιστρέφονται.
 13. Η απονομή των βραβείων γίνεται σε ειδική τελετή που διορανώνουν, σε συνεργασία,  ο ΚΣΠΝΒ και το Σπουδαστήριο Πετρώνδα.
 14. Οι όροι του Διαγωνισμού βρίσκονται καταχωρημένοι στην ιστοσελίδα του ΚΣΠΝΒ www.cybby.org και στην ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου Πετρώνδα του Πανεπιστημίου Κύπρου : www.ucy.ac.cy/neohellenic/ .

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Οι προσφορές των εφημερίδων

Κερδίστε το!

Κερδίστε το!

Οι ταινίες της εβδομάδας

Οδηγός ιστοσελίδας

Αρχείο