Ηγεμών

Χωρίς ηγεμονία

Χωρίς ηγεμονευόμενους

Και δίχως ηγεμόνευση.

Κι όμως ηγεμονευόμενος

Απ’ την ανηγεμόνευτη

Ηγεμονία σου

Κάποιο ξέφτι

Της δίχως ηγεμόνευση

Και ηγεμονευόμενους

Ηγεμονίας σου

Θα βρεις να σε ορίσει

Ηγεμών του Τίποτα.

                                                                                 16 Δεκεμβρίου 2016

_

γράφει ο Γεώργιος Κ. Τασούδης 

Μην ξεχνάτε πως το σχόλιό σας είναι πολύτιμο!