Προκήρυξη Πανελλήνιων και Παγκύπριων λογοτεχνικών διαγωνισμών ποίησης και διηγήματος για παιδιά και εφήβους της ΕΕΛ.2017

20.07.2017


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ  ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2017

 

Αναλυτικά:


 

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το έτος 2017,  τους παρακάτω Πανελλήνιους και Παγκύπριους Λογοτεχνικούς  Διαγωνισμούς για Παιδιά και  Εφήβους:

 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ: Συμμετοχή με ένα (1) ποίημα, έμμετρο με  ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο στίχο, έως  είκοσι (20) στίχους για μαθητές  Δημοτικού και έως τριάντα (30) στίχους για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στην ελληνική γλώσσα  με θέμα  ελεύθερο. Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μπορούν να συμμετέχουν και με ποίημα στην αγγλική γλώσσα.  Θα δοθούν Α΄,  Β΄ και Γ΄ Βραβείο και   Α΄,  Β΄ και  Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία[1].

 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ: Συμμετοχή με ένα (1) διήγημα[2]  δακτυλογραφημένο σε σελίδα μεγέθους Α4,  με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 1,0 και περιθώρια κανονικά, στην ελληνική γλώσσα  με θέμα ελεύθερο,  έως δύο (2) σελίδες για την πρώτη κατηγορία, τρεις (3) σελίδες για τη δεύτερη, τέσσερις (4) για την τρίτη και πέντε (5) για την τέταρτη. Θα δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο και  Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 
 1. Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.
 2. Να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα.
 3. Στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου να αναγράφεται το ψευδώνυμο και η τάξη του διαγωνιζόμενου (π.χ. Ρόζα – Τάξη: Γ΄ Δημοτικού). Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,  τηλέφωνο, σχολείο και εκπαιδευτικός τάξης) του διαγωνιζόμενου να κλεισθούν σε μικρό φάκελο που θα μπει μαζί με τα πέντε αντίτυπα σε μεγαλύτερο.  Στο  εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγραφεί το ψευδώνυμο και στο εξωτερικό μέρος του μεγάλου φακέλου το ψευδώνυμο και  η κατηγορία του  διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχετε (π.χ. Ποίηση Α΄- Β΄- Γ΄ Δημοτικού, Διήγημα Λυκείου, Αγγλική Ποίηση Λυκείου κ.λ.π).
 4. Μαζί με τα έργα αποστέλλεται Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του/της σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, στην περίπτωση που θα διακριθεί, εφόσον η χρήση του έργου θα γίνει για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης. Η Υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται και αποστέλλεται μαζί με τα υποβληθέντα έργα. (Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας)
 5. Οι φάκελοι να σταλούν με απλή επιστολή (όχι συστημένη) στη  διεύθυνση:  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ,        Τ.Θ.  8231,   Τ.Κ. 10210,  ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                                             
 6. Η συμμετοχή των μαθητών στους διαγωνισμούς είναι προαιρετική και θα διεξαχθούν εκτός του ωρολογίου προγράμματος.
 7. Ημερομηνία υποβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου  2017. Θα λαμβάνεται υπόψη η  σφραγίδα του ταχυδρομείου.
 8. Τα υποβαλλόμενα  έργα δεν επιστρέφονται. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν έγκαιρα  τηλεφωνικώς.
 9. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων.
 10. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.
 11. Διευκρινίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν έσοδα για την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λ.π.).
 12. H ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος απονομής   των τιμητικών διακρίσεων θα  γνωστοποιηθούν  έγκαιρα μέσα από την ιστοσελίδα μας ellineslogotexnes.gr.
 13. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των  έργων και την  απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα αναρτηθούν εγκαίρως  στην ιστοσελίδα μας.
 

Τα σχολεία μπορούν να κάνουν ομαδικές αποστολές ανά κατηγορία και είδος (π.χ. στέλνουμε μόνο τα διηγήματα των τάξεων Α΄- Β΄- Γ΄ στον ίδιο φάκελο, τα ποιήματα των ίδιων τάξεων μπαίνουν σε διαφορετικό φάκελο). Σε αυτή την περίπτωση στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγράφονται τα ψευδώνυμα των συμμετεχόντων και στο εσωτερικό να υπάρχει κατάσταση με επωνυμία,  διεύθυνση και   τηλέφωνο του σχολείου και τα πραγματικά στοιχεία των συμμετεχόντων (π.χ. 1. Ρόζα – Μαρία Αργυροπούλου, 2. Αετός – Κώστας Αγγελόπουλος κ.λ.π.).

 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για να σας αποσταλούν ηλεκτρονικά αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής σε μορφή pdf χρειάζεται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας  στέλνοντας email ως εξής:

 
 • Τα Δημοτικά Σχολεία  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 • Tα Γυμνάσια στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 • Τα Λύκεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 

Σε επισυναπτόμενο  αρχείο word αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων μαθητών με μικρά γράμματα και η κατηγορία του διαγωνισμού στην οποία συμμετέχουν.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στο τηλέφωνο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 2103819571, καθημερινώς και στην εκπαιδευτικό Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Ταμία της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και υπεύθυνη των Λογοτεχνικών Διαγωνισμών, στα τηλέφωνα 2102931684,  και 6974240926.

 

ΜΕΛΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

Καμπούρμαλη Ιωάννα,  Σχολική  Σύμβουλος

Μπατσίλας Κων/νος,  Σχολικός  Σύμβουλος 

Παπαγεωργίου Γεώργιος,  Σχολικός  Σύμβουλος 

Χαριδήμου   Κυριάκος  Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Κύπρος) 

Παπαγεωργίου Σωτηρία   Δασκάλα-Σύμβουλος Γλωσσικού Μαθήματος (Κύπρος) 

Φιλίππου  Μαρίνα Δασκάλα-Σύμβουλος Γλωσσικού Μαθήματος (Κύπρος) 

Μπαλινάκου Παναγιώτα, Διευθύντρια  Δημοτικού – Μέλος  Ε.Ε.Λ 

Παπαδημητρίου Δημήτριος, Δάσκαλος, πρώην Γ. Γρ. της Ε. Ε. Λ 

Βαρδουνιώτη Φρόσω, Φιλόλογος 

Γεωργατζόγλου Βασιλική, Φιλόλογος  – Μέλος  Ε.Ε.Λ  

Κακαϊδής Νικόλαος, Φιλόλογος – Μέλος  Ε.Ε.Λ 

Λαμνάτου  Ελένη,  Φιλόλογος – Μέλος  Ε.Ε.Λ 

Μαθιουδάκης Εμμανουήλ,   Φιλόλογος – Μέλος  Ε.Ε.Λ 

Μπακλώρη  Ευαγγελία, Φιλόλογος. 

Μπαμπούση Λύδια ,  Φιλόλογος. 

Μπαστιάνου Λεμονιά,  Φιλόλογος – Μέλος  Ε.Ε.Λ 

Παναγιωτοπούλου Μαρία,   Φιλόλογος 

Παπαδιονυσίου Δέσποινα,   Φιλόλογος- Μέλος  Ε.Ε.Λ 

Πούλου Χρύσα ,  Φιλόλογος – Μέλος  Ε.Ε.Λ 

Χρήστου Ιωάννα,  Φιλόλογος – Μέλος  Ε.Ε.Λ 

Αναστασιάδου Μαριάνθη, Φιλόλογος Αγγλικής  Γλώσσας 

Μελίτσα  Αγγελική,   Φιλόλογος ΑγγλικήςΓλώσσας 

Τίγκα  Μαρία,  Φιλόλογος Αγγλικής   Γλώσσας 

Χαζίρογλου Λεωνίδας,  Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας – Μέλος  Ε.Ε.Λ 

Κοντούλη Εμμανουέλα,  Δασκάλα 

Τζόκα – Ζήση Φρειδερίκη, Δασκάλα  – Μέλος  Ε.Ε.Λ  

Χατζηαλεξίου Αναστασία, Δασκάλα

 
Συντονισμός – Γραμματειακή υποστήριξη:
 

Ευθυμιοπούλου  Αγαπούλα,  Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου – Ταμίας  της  Ε.Ε.Λ. 

Γιάχου Πολυξένη, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου – Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Λ.

 

 

[1] 1η κατηγορία : A΄-Β΄- Γ΄ Δημοτικού, 2η κατηγορία: Δ΄- Ε΄- Στ΄ Δημοτικού, 3η κατηγορία: Γυμνάσιο,  4η κατηγορία: Λύκειο

 
 

[2]Γίνονται δεκτά όλα τα είδη αφηγηματικών κειμένων (παραμύθι, χρονογράφημα κ.λ.π)

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

2ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής – Μουσείου «Α. Κοντόπουλος» 2021

2ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής – Μουσείου «Α. Κοντόπουλος» 2021

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2021   Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τα είδη λόγου: α) Ποίηση β) Διήγημα   γ) Παιδικό Παραμύθι Διάρκεια: Ως ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα...

2ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής – Μουσείου «Α. Κοντόπουλος» 2021

Πρόσκληση για υποβολή σεναρίων και ταινιών από το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου

 14ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου 2021 [ London Greek Film Festival ] το διεθνές σημείο συνάντησης για το ελληνικό φιλμ από όλο τον κόσμο 4ο International Cosmocinema Festival Awards 2021   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόσκληση για υποβολή ταινιών και σεναρίων για το...

Δείτε κι αυτά

2ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής – Μουσείου «Α. Κοντόπουλος» 2021

8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης από την Εταιρία Γραμμάτων & Τεχνών Πειραιά

Η’ (8ος) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ Με θέμα: «Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» 1922 - 2022 ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Η Εταιρία Γραμμάτων & Τεχνών Πειραιά, για την θλιβερή επέτειο των 100 χρόνων από την καταστροφή της Σμύρνης το 1922, προκηρύσσει για το 2022, τον...

2ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής – Μουσείου «Α. Κοντόπουλος» 2021

1ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Art In Vivo

Προκήρυξη Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Το περιοδικό Τέχνης Art In Vivo αγαπάει την τέχνη και τους δημιουργούς της. Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του και το πρώτο του ταξίδι στο φως, προκηρύσσει τον 1ο διαγωνισμό ποίησης και μικρής φόρμας για ενήλικες με θέμα το «Ψέμα»!...

2ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής – Μουσείου «Α. Κοντόπουλος» 2021

Προκήρυξη Λογοτεχνικών Διαγωνισμών και Βραβείων του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 2021 Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής προκηρύσσει τους εξής Διαγωνισμούς και Βραβεία (2021): Διαγωνισμός πρωτοεμφανιζόμενου λογοτέχνη ΟΡΟΙ α) Στον Διαγωνισμό πρωτοεμφανιζόμενου...