Πανάγιο το χώμα στη γη των Ελλήνων
Που κρύβει τ΄ αστέρια στη γη του θεού Άμμωνος
Λαχταράει η ψυχή να βιώσει την ένδοξη μνήμη
Του Στρατηλάτη Μακεδόνα
Που ένωσε τους λαούς τριών ηπείρων
Που τιθάσευσε τα εσώτερα πάθη του
Για να τιμήσει την πατρίδα του
Και το χώμα των προγόνων του
Το ήθος των εχθρών του
Που ευμενώς και ταπεινά έψαλλε την εύνοια των θεών…
Ακολουθώντας εσένα μεγάλε δάσκαλε
Αρετή και ταπεινοφροσύνη στήριξαν το όραμά του
Θέριεψαν τη ζωή του
Επάξιος αναπροσδιορισμός της ζωής


Το ποίημα έλαβε τιμητική διάκριση από την Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και έχει συμπεριληφθεί στον συλλογικό τόμο με θέμα τον Αριστοτέλη τον Σταγειρίτη, Δεκέμβριος 2016


_

γράφει η Σοφία Σκλείδα

Μην ξεχνάτε πως το σχόλιό σας είναι πολύτιμο!