Αξιολόγηση σχολικών μονάδων – Οδηγός εφαρμογής

10.02.2021

Εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ο Οδηγός Εφαρμογής για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, υπό τον τίτλο “Συλλογικός Προγραμματισμός – Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου της Σχολικής Μονάδας”. Όλες οι σχολικές μονάδες οφείλουν να υποβάλλουν Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης μέχρι τις 25 Ιουνίου.

Στον οδηγό επισημαίνεται ότι το έργο της σχολικής μονάδας αποτιμάται ως προς τις τρεις βασικές της λειτουργίες, οι οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω σε επιμέρους θεματικούς άξονες. Κάθε θεματικός άξονας περιγράφεται μέσω μιας σειράς δεικτών, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα ενδεικτικό πλαίσιο αναφοράς του περιεχομένου κάθε άξονα και δεν αποτιμώνται χωριστά. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αξιολογεί το έργο του σχολείου ως προς κάθε λειτουργία και θεματικό άξονα, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, τις διαθέσιμες υποδομές, και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της.

Ολόκληρος ο Οδηγός εφαρμογής της αξιολόγησης εδώ.

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των εκπαιδευτικών θεμάτων

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά αντιστοιχο ζήτημα)

Ακολουθήστε μας

Οι προσφορές των εφημερίδων

Κερδίστε το!

Οι ταινίες της εβδομάδας

Οδηγός ιστοσελίδας

Αρχείο