Δωροθεσίες

Οι δωροθεσίες βιβλίων που διεξάγονται σε μια ιστοσελίδα που το αντικείμενό της είναι αμιγώς η λογοτεχνία διασφαλίζει το γεγονός ότι οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν και θα αφήσουν το σχόλιό τους ανήκουν στο κοινό εκείνο που ενδιαφέρεται για τη λογοτεχνική παραγωγή και διαθέτει βιβλιοθήκη την οποία εμπλουτίζει διαρκώς. Επιπροσθέτως, αποτελεί εξαιρετική διαφήμιση για το κάθε βιβλίο να βρίσκεται το εξώφυλλό του καθ’ όλη τη διάρκεια τής δωροθεσίας στην πρώτη σελίδα ενός λογοτεχνικού δικτυακού τόπου μεγάλης επισκεψιμότητας.

Εσείς

Για να γίνει μια δωροθεσία απαιτείται να διατεθούν εκ μέρους του συγγραφέα ή του εκδοτικού οίκου δύο ή περισσότερα αντίτυπα του βιβλίου. Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected] και να μας στείλετε το εξώφυλλο του βιβλίου σε μορφή εικόνας με καλή ανάλυση, καθώς και το κείμενο που θα συνοδεύει τη διαδικασία (αυτό μπορεί να είναι το κείμενο που συνοδεύει το βιβλίο στη σελίδα του εκδοτικού οίκου, οπότε θα πρέπει να μας στείλετε το αντίστοιχο link ή ένα δελτίο τύπου, το οποίο επίσης θα επισυνάψετε). Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 694 99 34 134.

Σημαντικό: Η αποστολή των βιβλίων στους νικητές γίνεται αποκλειστικά από το δωροθέτη.

Εμείς

Θα ετοιμάσουμε τη διαδικασία της δωροθεσίας και θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες αυτής (ημερομηνία δημοσίευσης, όροι κλπ). Το εξώφυλλο του βιβλίου θα υπάρχει στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου τοβιβλίο.net καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Θα γίνει κοινοποίηση σε άλλες ιστοσελίδες μεγάλης επισκεψιμότητας καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούμε (Facebook, Twitter, κλπ.)

Η διάρκεια της δωροθεσίας είναι συνήθως από μία εβδομάδα έως δέκα ημέρες. 

Η κλήρωση για τους νικητές γίνεται εκ μέρους μας κάνοντας χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας random.org, ενώ μπορεί να γίνει κι από τον δωροθέτη αν το επιθυμεί αρκεί να μας γνωστοποιήσει το χρόνο διεξαγωγής της και να μπορέσουμε να την παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο ώστε να πιστοποιήσουμε το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Για να συμμετέχει κάποιος στη δωροθεσία θα πρέπει απαραιτήτως να αφήσει το σχόλιό του στην ιστοσελίδα τοβιβλίο.net. Σχόλια που γίνονται σε άλλες σελίδες, κοινωνικά δίκτυα κλπ., δε γίνονται δεκτά. Απαράδεκτα θεωρούνται επίσης και δε συμμετέχουν στην κλήρωση τα σχόλια που είναι γραμμένα με χαρακτήρες greeklish.

Η κλήρωση για τους τυχερούς νικητές μπορεί να γίνει είτε από το δωροθέτη είτε από εμάς. Στην περίπτωση που γίνει από το δωροθέτη, θα γίνει με την προϋπόθεση που αναφέρεται πιο πάνω ενώ η αρχική επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει από εμάς. Πλην των ονομάτων των νικητών και των email που αυτοί έχουν δηλώσει, κανένα άλλο στοιχείο δεν μεταβιβάζεται στον δωροθέτη.

Σημείωση: Τα email δεν δημοσιεύονται, δεν μεταβιβάζονται σε κανέναν τρίτο και για κανένα λόγο, δεν τηρούνται σε καμία βάση δεδομένων και μετά το πέρας της κληρώσεως διαγράφονται από το δικτυακό τόπο τοβιβλίο.net και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής τους.