Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016

28.03.2016

Η παρουσίαση του 61ου τεύχους του περιοδικού “Αντίποδες”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016

Ο Ελληνο-Aυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης πρκυρήσσει και φέτος τον ετήσιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του, τα αποτελέσματα του οποίου θα ανακοινωθούν την ημέρα που θα
κυκλοφορήσει το
62ο τεύχος του περιοδικού Αντίποδες τον προσεχή Οκτώβριο.

Ο Διαγωνισμός καλύπτει έργα γραμμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα στις εξής κατηγορίες: ποίηση, διήγημα και μονόπρακτο θεατρικό έργο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό οφείλουν να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής, που μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του Ελληνο-Αυστραλιανού Συνδέσμου Μελβούρνης (www.gacl.com.au) και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαγωνισμού: gaclitcomp@gmail.com .

* Η αξιολόγηση θα είναι διαφορετική για την κάθε γλώσσα.
* Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος σε μια ή όλες τις κατηγορίες και σε μία ή και στις δύο γλώσσες, με ένα μόνο έργο στην κάθε κατηγορία και γλώσσα. Έργα με μικτό γλωσσικό περιεχόμενο, π.χ. μέρη διαλόγου σε ποίημα, διήγημα ή μονόπρακτο επιτρέπονται, αλλά κατατάσσονται στην κατηγορία όπου το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου τους ανήκει, κατά την κρίση της κριτικής επιτροπής.Έργα που ξεπερνούν τα καθορισμένα για κάθε κατηγορία όρια μεγέθους, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, θα απορρίπτονται αυτομάτως πριν καν σταλούν στην κριτική επιτροπή.
* Όρια: Ποίημα 100 στίχοι (γραμμές), Διήγημα 2000 λέξεις, Μονόπρακτο 15 λεπτά (διάρκεια)
Κάθε έργο πρέπει να είναι αυθεντικό και να μην έχει δημοσιευθεί ή προωθηθεί σε άλλους φορείς.
Κάθε έργο θα υπογράφεται μόνο με ψευδώνυμο και το ίδιο ψευδώνυμο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλα τα έργα που υποβάλλονται από το ίδιο πρόσωπο.

[the_ad id=”24722″]* Κάθε έργο πρέπει να αποσταλεί (Word document attachment) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση gaclitcomp@gmail.com. Στην ίδια διεύθυνση, και με τον ίδιο τρόπο αλλά σε χωριστό κείμενο, θα πρέπει να αποσταλούν και τα προσωπικά στοιχεία εκείνων που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, που θα περιλαμβάνουν το ψευδώνυμο, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τηλέφωνό τους, καθώς και τον αριθμό στίχων για τα ποιήματα, και λέξεων για τα διηγήματα.

* Το Πρώτο Βραβείο σε κάθε κατηγορία και σε κάθε γλώσσα θα είναι ένα αναμνηστικό τρόπαιο και επιταγή χρηματικού ποσού. Στο δεύτερο και τρίτο βραβείο καθώς και στους επαίνους (αν υπάρχουν) θα απονεμηθεούν τιμητικά διπλώματα και βιβλία.
* Τα έργα που θα πάρουν το Πρώτο Βραβείο σε κάθε κατηγορία και στην κάθε μια από τις δύο γλώσσες θα δημοσιευθούν στο περιοδικό Αντίποδες, τεύχος 62, 2016, που θα κυκλοφορήσει την ημέρα της απονομής των βραβείων.
* Προθεσμία για την υποβολή των έργων για συμμετοχή στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό είναι η Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.

Καίτη Αλεξοπούλου Γιάννης Γεωργίου
Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας

*************************************

PRESS RELEASE

LITERARY COMPETITION 2016

The Greek-Australian Cultural League of Melbourne announces its annual Literary Competition for 2016. The results will be announced on the day of the launch of the 62nd issue of the periodical Antipodes in October this year.

The Literary Competition covers work written in either Greek or English in the following categories: poetry, short stories and one-act theatrical plays.

Competition Rules:

 *Participants are required to complete a registration form which can be downloaded from the Greek-Australian Cultural League website (www.gacl.com.au) and should be emailed to the Literary Competition address: [email protected]


*The adjudication will be separate for each language.

*Participants may submit work in one or all the categories and in one or both languages, with only one piece in each category they choose. Works with mixed language content, e.g. parts of a dialogue in a poem, a short story or a one-act play, are acceptable, but they will be classified according to the language used in the largest part of the text, at the discretion of the judging panel.
*Works that do not comply with the limits of content, as prescribed below, will be automatically rejected and will not be forwarded to the panel of judges.
*Content limits: Poem 100 verses (lines); Short story 2000 words; One-act play 15 minutes’ duration.
*All submissions should be the original work(s) of the authors and should not have been submitted in another competition or have been previously published.
*Each work submitted should be signed by a pseudonym (nom de plume) and the same pseudonym should be used in signing all the entries submitted by the same person.

*Each competition entry should be sent only electronically (Word document attachment) to the competition email address: [email protected] . Additionally, in a separate text sent to the same email address, participants are required to forward their particulars, including the pseudonym, the full name, address and telephone numbers and also, the number of verses in their poems and number of words in their short stories.
*The First Prize in each category and in each language will be a commemorative trophy and a monetary prize. The Second and Third Prizes and any Commendations will be a relevant award certificates and books.

*In all categories and languages, the works awarded First Prize will be published in the 62nd issue of the periodical Antipodes which will be launched on the day of the announcement of the awards.
*The deadline for the submission of works for participation in the Literary Competition 2016 is Friday 24 June 2016.

Cathy Alexopoulos John Georgiou
President General Secretary

****************************

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2016

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………..
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο: ……………………………….E-mail: …………………………………………………….
Τίτλος/τίτλοι έργου/έργων
που υποβλήθηκε/υποβλήθηκαν:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Γλώσσα έργων
που υποβλήθηκαν: ………………………………………………………………………………………………………..
Ψευδώνυμο: ………………………………………………………………………………………..

Ο κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα δηλώνω ότι:

  1. Είμαι ο/η συγγραφέας του/των ανωτέρου έργου/έργων.
  2. Τα έργα είναι αυθεντικά και δεν έχουν δημοσιευτεί ή προωθηθεί σε άλλους φορείς.
  3. Επιτρέπω στον Πολιτιστικό Σύνδεσμο να κάνει τις απαραίτητες συντακτικές ή και ορθογραφικές αλλαγές άν το έργο μου βραβευτεί και δημοσιευτεί στο τεύχος 62 του περιοδικού «Αντίποδες» 2016.

Υπογραφή:……………………………………………………………………………………………………………………
Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση αυτή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

 **********************

APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE LITERARY COMPETITION 2016

Name: ………………………………………………………………………………………………
Address: …………………………………………………………………………………………
Telephone:…………………………………Ε-mail: ………………………………………………….

Title(s) of work (s) submitted: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Language of works submitted: …………………………………………………………………
Pseudonym: ……………………………………………………………………………………

I, the undersigned certify that:

  1. I am the author of the submitted works.
  2. The work(s) has/have not been submitted in other competitions or published in any printed form previously.
  3. I permit the GACL to publish my winning work/s and make any grammatical or syntactical changes as may be deemed necessary.

Signature: ……………………………………………………………………………………………………………….

Please complete and email this application form to: [email protected]

 
			

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

8ο «Φεστιβάλ Ποίησης Θεσσαλονίκης» – διαδικτυακός διαγωνισμός αξιολόγησης ποιημάτων

8ο «Φεστιβάλ Ποίησης Θεσσαλονίκης» – διαδικτυακός διαγωνισμός αξιολόγησης ποιημάτων

Οι «Αργοναύτες» Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Πολιτισμό, ο Εκδοτικός Οίκος «Υδρόγειος» και η Επιτροπή Απονομής Βραβείων διοργανώνουν το: 8ο «Φεστιβάλ Ποίησης Θεσσαλονίκης» (διαδικτυακός διαγωνισμός αξιολόγησης ποιημάτων για την Ελλάδα την Κύπρο και τους Απόδημους...

Αποτελέσματα 1ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Art In Vivo

Αποτελέσματα 1ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Art In Vivo

Αποτελέσματα 1ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Art In Vivo   Το Α’ Βραβείο απονέμεται στο κείμενο Χήρα Ιατρού Ιακωβίδη της Γαλήνης Εφραιμίδου με ψευδώνυμο Luci. Το Β’ Βραβείο απονέμεται στο κείμενο Γλυκό κουταλιού Τριαντάφυλλο της Φωτεινής Παλιεράκη με το ψευδώνυμο...

8ο «Φεστιβάλ Ποίησης Θεσσαλονίκης» – διαδικτυακός διαγωνισμός αξιολόγησης ποιημάτων

4ος διεθνής Ποιητικός και Λογοτεχνικός Διαγωνισμός της Ζακυνθινής Εστίας Πολιτισμού «Διονύσιος Ρώμας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο 4ος διεθνής Ποιητικός και Λογοτεχνικός Διαγωνισμός της Ζακυνθινής Εστίας Πολιτισμού «Διονύσιος Ρώμας» είναι αφιερωμένος, στα πλαίσια των 200 χρόνων από την Επανάσταση, στον ποιητή ΟΥΓΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΩΣΚΟΛΟ, ο οποίος...

Δείτε κι αυτά

8ο «Φεστιβάλ Ποίησης Θεσσαλονίκης» – διαδικτυακός διαγωνισμός αξιολόγησης ποιημάτων

ΛΗ’ Λογοτεχνικός Διαγωνισμός του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός προκηρύσσει τον ΛΗ' Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πεζογραφίας, Ποίησης και Δοκιμίου. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο Η υποβολή των έργων θα πραγματοποιηθεί από 10 - 25 Φεβρουαρίου 2022 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα ή...

Αποτελέσματα 1ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Art In Vivo

IANOS: Ανακοίνωση νικητών διαγωνισμού Διηγήματος και Φωτογραφίας με θέμα: «Ταξίδια»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥ | ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ   Ο ΙΑΝΟS πραγματοποίησε για τέταρτη συνεχή χρονιά Διαγωνισμούς Διηγήματος και Φωτογραφίας με θέμα: «Ταξίδια».   Τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση των νικητών του...