Επί το έργον ή επί τω έργω;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Επί το έργον ή επί τω έργω;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Δείτε κι αυτά