Καλλιτεχνικό Ημερολόγιο 2021 – πρόσκληση

Επί εφτά συνεχόμενα χρόνια, το Καλλιτεχνικό Ημερολόγιο έχει αδιάλειπτη παρουσία στο ελληνικό λογοτεχνικό διαδίκτυο. Αποτελεί πλέον ένα θεσμό που έχει ταυτιστεί με τον δικτυακό τόπο τοβιβλίο.net αλλά και με τους ανθρώπους που κάθε χρονιά συμμετέχουν στη δημιουργία του!

Περισσότεροι από 800 καλλιτέχνες τόσα χρόνια συνδράμουν στη δημιουργία ενός μοναδικής έμπνευσης έργου, ενός έργου που φιλοδοξεί να παρέμβει στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας. Με στόχο να διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα και το καλαίσθητο καλλιτεχνικό συμβάν, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, συνεχίζουμε τη διαδικασία επιλογής με αξιολογικά κριτήρια ποιότητας και σύνδεσης με τον σκοπό (ανά εποχή και μήνα σύνδεση). Η τελική απόφαση για τις συμμετοχές που θα συμπεριληφθούν θα ληφθεί μέσα από μια επιτροπή των συνεργατών μας που έχει ήδη συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό απευθύνουμε πρόσκληση σε δημιουργούς, λογοτέχνες, συγγραφείς και  ποιητές να αποστείλουν έργα τους ή αποσπάσματα αυτών προκειμένου να δημιουργήσουμε μαζί το Καλλιτεχνικό Ημερολόγιο του 2021!

Για το 2021 ο στόχος μας είναι δημιουργήσουμε ένα καλαίσθητο και ποιοτικό ημερολόγιο όπως και τα προηγούμενα έτη. Αλλά αυτή τη χρονιά το σκεπτικό μας θα είναι διαφορετικό προκειμένου να δώσουμε έναν αέρα ανανέωσης στην πολυετή μας προσπάθεια.

Με γνώμονα την εμπειρία μας από τα προηγούμενα χρόνια αλλά και το πολύ μεγάλο πλήθος των συμμετοχών που λαμβάνουμε,  έχουμε τροποποιήσει το σύστημα με το οποίο γίνεται η διαδικασία της επιλογής των συμμετοχών στο ημερολόγιο, κάνοντάς το πιο αυστηρό ενώ η τελική απόφαση για τις συμμετοχές που θα συμπεριληφθούν θα ληφθεί μέσα από μια επιτροπή των συνεργατών μας που έχει ήδη συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό απευθύνουμε πρόσκληση σε δημιουργούς, λογοτέχνες, συγγραφείς και ποιητές, να αποστείλουν έργα τους ή αποσπάσματα αυτών προκειμένου να δημιουργήσουμε μαζί το “Καλλιτεχνικό Ημερολόγιο 2021”.

Αναλυτικά αναζητούμε:

Λογοτεχνικά έργα:
Τα πεζά κείμενα θα πρέπει να έχουν έκταση 150-200 λέξεις (περίπου δύο παράγραφοι) και τα ποιήματα έως 20 στίχους μέσου μήκους.

Προτεραιότητα θα δοθεί στην εκπροσώπηση συμμετασχόντων με έργα ανέκδοτα και αδημοσίευτα. Επιτρέπονται βεβαίως κι έργα που έχουν εκδοθεί.

Τα έργα δεν είναι υποχρεωτικό να συνδέονται με τις εποχές του χρόνου. Αν ωστόσο, αποσταλεί κάποιο απόσπασμα με στόχο συγκεκριμένη εποχή, παρακαλούμε να σημειωθεί η εποχή ή ο μήνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν από ένα (1) έως δύο (2) έργα

Δεν γίνονται δεκτές συμμετοχές οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε κάποιο από τα ημερολόγια των παρελθόντων ετών.

Όλα τα έργα παραχωρούνται αποκλειστικά και μόνο από τους ίδιους τους δημιουργούς που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα (ακόμα κι αν τα έργα είναι αδημοσίευτα ή ανέκδοτα).

Όλα τα έργα παραχωρούνται για την έκδοση του Καλλιτεχνικού Ημερολογίου 2021Τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στους δημιουργούς.

Το ημερολόγιο θα είναι ελεύθερης διακίνησης στο διαδίκτυο με δυνατότητα εκτύπωσης από όποιον το επιθυμεί.

 

Σε περίπτωση που συλλεχθούν έργα πέραν των αναγκών θα επιλέγεται ένα έργο από κάθε συμμετέχοντα (με κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητα και την ποιότητα).

Συμμετέχοντες που θα μας στείλουν περισσότερες από δύο (2) συμμετοχές είναι πιθανόν οι συμμετοχές τους να μην συμπεριληφθούν στο ημερολόγιο.

Αποστολές έργων θα γίνονται

δεκτές μέχρι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη φόρμα.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, καμία συμμετοχή δε θα γίνει δεκτή.

 

(Προσοχή: Συμμετοχές που θα σταλούν σε κάποια από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου τοβιβλίο.net δε θα ληφθούν υπ’ όψη και δε θα υπάρξει σχετική ειδοποίηση γι’ αυτό).

Υπάρχει ειδική φόρμα υποβολής των συμμετοχών.

Κάνοντας χρήση της φόρμας υποβολής, μπορείτε να μας στείλετε:

– Μόνο ένα αρχείο κειμένου κάθε φορά.

(Δεν μπορείτε να στείλετε ταυτόχρονα και φωτογραφία να το συνοδεύει)

 

Κάθε κείμενο θεωρείται ξεχωριστή συμμετοχή. Αν, για παράδειγμα, έχετε στείλει ένα κείμενο μπορείτε να στείλετε ακόμα μόνο ένα κείμενο.

_

0 Σχόλια