ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΛΟΥ – 2ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός 2016

14.10.2015


Ο Μορφωτικός και Κοινωνικός Σύλλογος Μήλου, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, προκηρύσσει Πανκυκλαδικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


1. ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες.

α) Με ελεύθερο Θέμα

β) Με θέμα «Μήλος, ταξίδι στο όνειρο»

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος με :

2.1 Ποίημα (ομοιοκατάληκτο ή μη).

2.2 Μικρή Ποιητική Συλλογή (Με ή χωρίς ομοιοκαταληξία).

2.3 Μεγάλη Ποιητική Συλλογή (Με ή χωρίς ομοιοκαταληξία).

2.4 Διήγημα.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ:

3.1 Σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

3.2 Σε ενήλικες (άνω των 18 χρονών)

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :

4.1 Για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου όσα παιδιά φοιτούν στα αντίστοιχα σχολεία των
νησιών των Κυκλάδων.

4.2 Για τους ενήλικες όσοι διαμένουν μόνιμα ή έχουν καταγωγή από τον νομό Κυκλάδων.

4.3 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος με ένα έργο τους σε μια από
τις παραπάνω κατηγορίες, είτε και σε όλες τις κατηγορίες, με ένα έργο τους για κάθε
κατηγορία.

4.4 Τα έργα των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να μην

έχουν βραβευτεί
σε άλλο παρόμοιο διαγωνισμό του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

5. ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

5.1 Ποιήματα

Το κάθε ποίημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) στροφές από πέντε (5) στίχους η
κάθε στροφή.

5.2 Διηγήματα

Το κάθε διήγημα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των δέκα (10) σελίδων.

5.3 Ποιητικές Συλλογές

5.3.1 Μικρή ποιητική.

Συλλογή η οποία μπορεί να είναι από τρία (3) μέχρι πέντε (5) ποιήματα, έκτασης
επίσης μέχρι δέκα (10) στροφές το κάθε ποίημα, από πέντε (5) στίχους η κάθε
στροφή.

5.3.2 Μεγάλη ποιητική.

Συλλογή η οποία μπορεί να είναι από έξι (6) μέχρι δέκα (10) ποιήματα, επίσης
μέχρι δέκα (10) στροφές το κάθε ποίημα και από πέντε (5) στίχους η κάθε στροφή.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα έργα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα σε λευκή κόλλα Α4, σε πέντε (5) αντίτυπα και υπογεγραμμένα από τον δημιουργό, ο οποίος θα χρησιμοποιεί ψευδώνυμο.

Ειδικά για διηγήματα, θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση σελίδων.

Τα έργα θα σταλούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για τον 2ο Λογοτεχνικό διαγωνισμό» και δίπλα ανάλογα το γράμμα (Μ) εντός παρενθέσεως για τους μαθητές ή το γράμμα (Ε) εντός παρενθέσεως για τους ενήλικες, με την ανάλογη κατηγορία έργων.

Στη θέση του «αποστολέα» θα υπάρχει μόνο το ψευδώνυμο και στη θέση του «παραλήπτη» η επωνυμία και η διεύθυνση του Συλλόγου όπως παρακάτω:

ΠΡΟΣ:

Τον Μορφωτικό & Κοινωνικό Σύλλογο Μήλου
ΠΛΑΚΑ – ΜΗΛΟΣ
Τ.Κ.: 84800 ΜΗΛΟΣ
Για τον 1ο Λογοτεχνικό διαγωνισμό (Μ) ή (Ε)
Ποίημα ή Ποιητική
συλλογή ή Διήγημα

Στον ίδιο φάκελο με τα έργα, θα εμπεριέχεται άλλος μικρότερος φάκελος, σφραγισμένος, ο οποίος εξωτερικά θα αναφέρει μόνο το ψευδώνυμο του δημιουργού και εσωτερικά θα περιέχει τα πραγματικά του στοιχεία.

α. Ονοματεπώνυμο
β. Διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και τυχόν e-mail

Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν στην παραπάνω διεύθυνση με απλή αλληλογραφία και όχι συστημένη, το αργότερο μέχρι τις 31-03-2016 (ημερομηνία ταχυδρομείου).
 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η αξιολόγηση των έργων, θα γίνει από ειδική τριμελή Επιτροπή εντός της θερινής περιόδου του 2016.

Τα ονόματα της Επιτροπής δεν θα γνωστοποιηθούν πριν την ημέρα της απονομής των βραβείων.

8. ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θα υπάρχει ένα (4) βραβεία. Ένα βραβείο για τα ποιήματα ή τις ποιητικές συλλογές που το θέμα θα είναι ελεύθερο, ένα βραβείο για το διήγημα που το θέμα του θα είναι ελεύθερο και άλλα δύο βραβεία στις αντίστοιχες κατηγορίες που θα έχουν το προτεινόμενο θέμα. Στα τα υπόλοιπα έργα, που δεν θα βραβευθούν θα απονεμηθεί έπαινος. Για τη βράβευση των έργων Θα πραγματοποιηθεί μικρή εκδήλωση, στην οποία θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες έγκαιρα με e-mail ή επιστολή ή τηλεφωνικά, προκειμένου να παρευρεθούν στην εκδήλωση, εάν επιθυμούν και να παραλάβουν το βραβείο τους.

Για τους διαγωνιζόμενους που δεν είναι δυνατή η παρουσία τους στην τελετή βράβευσης, τα βραβεία θα σταλούν ταχυδρομικά στους ίδιους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει το διαγωνισμό, ειδικά όταν τα έργα δεν είναι ικανά σε αριθμό που να επιτρέψουν τη διεξαγωγή του.

2. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, τα έργα δεν επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους.

3. Ο Σύλλογος, ενδέχεται να εκδώσει όλα ή μέρος των έργων, σε δικό του βιβλίο. Στην περίπτωση αυτή, θα σταλεί από ένα αντίτυπο στον κάθε συμμετέχοντα.

4. Σε συνέχεια της παραπάνω παραγράφου των Γενικών Όρων και στην περίπτωση που ο Σύλλογος προβεί στην εκτύπωση έργων, θα πρέπει να σταλεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα κάθε συγγραφέα.

Για περισσότερες τυχόν πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θεμιστοκλή κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 17:00 μέχρι ώρας 19:00΄, στο τηλ. 6944418492.
 

 

 

Ακολουθήστε μας

Διαγωνισμός ανέκδοτου παιδικού/εφηβικού μυθιστορήματος

Διαγωνισμός ανέκδοτου παιδικού/εφηβικού μυθιστορήματος

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) προκηρύσσει τον καθιερωμένο ετήσιο διαγωνισμό του για ανέκδοτο παιδικό ή εφηβικό μυθιστόρημα, με αθλοθέτη το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Θα δοθεί  το ποσό των 600 ΕΥΡΩ για τo πρώτο βραβείο  ή/και το...

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης της ΕΛΣΗ για το 2021

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης της ΕΛΣΗ για το 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της ΕΛΣΗ για το 2021 Το Δ.Σ. της Εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης για το 2021, που είχε ως θέμα:  “Γι’ αυτά πολεμήσαμε”, εμπνευσμένο από τα λόγια...

Διαγωνισμός ανέκδοτου παιδικού/εφηβικού μυθιστορήματος

40ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τον 40ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2021. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη του λόγου: Ποίηση, Μυθιστόρημα, Δοκίμιο, Παραμύθι. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα είδη του διαγωνισμού, θα γίνονται εκ...

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης της ΕΛΣΗ για το 2021

Αποτελέσματα 2ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού ‘Παύλος Αυθίνος’

Αποτελέσματα 2ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 'Παύλος Αυθίνος' - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- 31 ετών και άνω ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΑΣΙΟΣ, Το κόκκινο βιολί Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, Μπαμ, κρακ, ντριν ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Η κυρία Φρόσω ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΙ,  Σύστημα...

Ακολουθήστε μας στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News

Διαβάστε κι αυτά

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης της ΕΛΣΗ για το 2021

Αποτελέσματα 2ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού ‘Παύλος Αυθίνος’

Αποτελέσματα 2ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 'Παύλος Αυθίνος' - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- 31 ετών και άνω ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΑΣΙΟΣ, Το κόκκινο βιολί Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, Μπαμ, κρακ, ντριν ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Η κυρία Φρόσω ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΙ,  Σύστημα...

Διαγωνισμός ανέκδοτου παιδικού/εφηβικού μυθιστορήματος

Δ’ Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πνευματικών Οριζόντων Λεμεσού 2021-2022

Δ' ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΖΌΝΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 2021-2022   Προκήρυξη Οι Πνευματικοί Ορίζοντες Λεμεσού, εφαλτήριο λόγου, τέχνης και πολιτισμού, μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών τους δραστηριοτήτων, προκηρύσσουν τον Δ΄ Πανελλήνιο λογοτεχνικό...

0 σχόλια

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου