Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Προσωπική & Απρόσωπη Σύνταξη

Προσωπική & Απρόσωπη Σύνταξη

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου

 

του Κωνσταντίνου Μάντη

 

Η επιλογή μεταξύ προσωπικής ή απρόσωπης σύνταξης στο πλαίσιο ενός μη λογοτεχνικού κειμένου συνιστά μια ενδιαφέρουσα γλωσσική επιλογή, υπό την έννοια πως ο γράφων έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα δηλώσει/τονίσει το υποκείμενο ή όχι. Η δήλωση του υποκειμένου ενδέχεται να γίνεται με την πρόθεση να επαινεθεί το πρόσωπο για τη δράση του ή αντιθέτως με την πρόθεση να καταγγελθεί για κάποια αστοχία ή για το αρνητικό αποτέλεσμα της δράσης του.

θετική δήλωση: Ο καθηγητής προσέφερε σημαντικά εφόδια στους μαθητές του.

αρνητική δήλωση: Ο καθηγητής απέτυχε να δημιουργήσει κλίμα συνεργασίας στο τμήμα του.

Ο γράφων, ωστόσο, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει μια απρόσωπη έκφραση (π.χ. είναι ανάγκη, είναι ώρα, είναι καιρός) προκειμένου να αποφύγει τη δήλωση ενός προσώπου ως υποκειμένου και να δώσει, έτσι, έμφαση σε ό,τι, κατά τη γνώμη του, χρειάζεται να γίνει.
Με την πρόταση, για παράδειγμα, «Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία των δασών», δίνεται έμφαση σε αυτό που πρέπει να συμβεί, στην ενίσχυση της προστασίας των δασών, και όχι στο ποιος θα πρέπει να το κάνει αυτό. Ο γράφων θεωρεί σημαντικό να δοθεί έμφαση στην απαιτούμενη ενέργεια και όχι στο υποκείμενο. Το υποκείμενο/ποιητικό αίτιο, ως εκ τούτου, μένει απροσδιόριστο (η κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ίδιοι οι πολίτες των επιμέρους περιοχών).

Οι απρόσωπες εκφράσεις σχηματίζονται συνήθως με το γ΄ ενικό πρόσωπο του ρήματος είμαι και ένα επίθετο ή ουσιαστικό π.χ. Είναι σίγουρο + ότι… Είναι κρίμα + που… Είναι ανάγκη + να… Είναι κακό + να… Είναι φανερό + ότι…
Υπάρχει φόβος + μήπως

Η αποφυγή δήλωσης του υποκειμένου μπορεί να επιτευχθεί είτε με την αξιοποίηση απρόσωπης έκφρασης είτε με τη χρήση ως υποκειμένου ενός αφηρημένου ουσιαστικού. Όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει στις ακόλουθες προτάσεις:
– «Είναι αναγκαία η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.»
– «Επείγει η βελτίωση του οικονομικού κλίματος.»

Ο γράφων ενδέχεται να μη θέλει να δηλώσει το υποκείμενο για διαφορετικό κάθε φορά λόγο. Ενδέχεται να επιθυμεί να δώσει έμφαση στην απαιτούμενη ενέργεια και όχι στο υποκείμενο, ώστε να μη λάβει το κείμενό του χαρακτήρα καταγγελίας ή πολιτικής αντιπαράθεσης είτε προκειμένου να αποφύγει την απόδοση ευθυνών σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ενδέχεται να μη γνωρίζει από ποιον ή από ποιους μπορεί να επιλυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα που θέτει. Ενδέχεται, επίσης, να επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός πιο ουδέτερου και αντικειμενικού ύφους, αποφεύγοντας την υπόδειξη συγκεκριμένων προσώπων.

Απρόσωπη Σύνταξη
Για τη δήλωση διαφορετικών προοπτικών του μηνύματος χρησιμοποιείται και η απρόσωπη σύνταξη.
Στις χρήσεις που χαρακτηρίζονται ως απρόσωπες, το γ΄ πρόσωπο του ρήματος είναι κενό σημασίας, δηλαδή δεν αναφέρεται σε κανένα αντικείμενο αναφοράς. Π.χ. Τον τελευταίο καιρό βρέχει.
Ο ομιλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ορισμένα ρήματα ως απρόσωπα προκειμένου να τοποθετήσει στο περιθώριο του μηνύματος τον μετέχοντα που δηλώνεται από το υποκείμενο.
Η διαφορά ανάμεσα στην απρόσωπη σύνταξη και στις προτάσεις με λεξικό υποκείμενο είναι η αλλαγή της προοπτικής του μηνύματος. Ο ομιλητής χρησιμοποιεί την απρόσωπη σύνταξη όταν θέλει να τοποθετήσει σε δεύτερη μοίρα τον μετέχοντα που δηλώνεται από το υποκείμενο της προσωπικής σύνταξης.

Τριτοπρόσωπα και απρόσωπα ρήματα
Τα περισσότερα ρήματα της Νέας Ελληνικής συνδυάζονται με πρόσωπο και λεξικό υποκείμενο. Μια μικρή κατηγορία ρημάτων εμφανίζει ιδιαιτερότητες ως προς τον συνδυασμό με το ρηματικό πρόσωπο και το λεξικό υποκείμενο: τα τριτοπρόσωπα και τα απρόσωπα ρήματα.
Τα τριτοπρόσωπα είναι ρήματα τα οποία συνδυάζονται μόνο με το γ΄ πρόσωπο. Πρόκειται για ρήματα ελλειπτικά ως προς τον σχηματισμό του προσώπου∙ π.χ. επείγει.

Κατεξοχήν τριτοπρόσωπα είναι τα ρήματα: πρέπει, πρόκειται, συμβαίνει, επείγει, έγκειται και ενδέχεται.
π.χ. Πρέπει να αποφοιτήσεις προτού είναι αργά.

Αρκετά ρήματα είναι τριτοπρόσωπα στη μεσοπαθητική φωνή: ανακοινώνεται, αποφασίζεται, διαδίδεται, εννοείται, επιδιώκεται, επιτυγχάνεται, πιστεύεται, συνάγεται, υπενθυμίζεται, υπονοείται, ψιθυρίζεται.

Απρόσωπα είναι τα ρήματα που χρησιμοποιούνται χωρίς λεξικό υποκείμενο:
π.χ. Τον τελευταίο καιρό βρέχει και φυσάει ασταμάτητα.

Υποκείμενο του ρήματος είναι το γ΄ πρόσωπο, αλλά στις χρήσεις αυτές δεν εισάγει κάποιον μετέχοντα στη δράση ή την κατάσταση, γι’ αυτό τα ρήματα αυτά ονομάζονται απρόσωπα.

Τα περισσότερα από τα ρήματα αυτά αναφέρονται σε φυσικά φαινόμενα ή στην έναρξη χρονικών διαστημάτων: αστράφτει, βραδιάζει, βρέχει, βροντάει, δροσίζει, καλοκαιριάζει, νυχτώνει, ξημερώνει, σκοτεινιάζει συννεφιάζει, φθινοπωριάζει, φυσάει, φωτίζει, χιονίζει κ.ά.
Ορισμένα από τα ρήματα αυτά, εκτός από την απρόσωπή τους χρήση, εμφανίζονται σε άλλες χρήσεις τους με λεξικό υποκείμενο. Στην προσωπική χρήση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα άλλα πρόσωπα:
Φυσάει βορειοανατολικός άνεμος.

Η απρόσωπη σύνταξη χρησιμοποιείται συχνά και με τα ρήματα που δηλώνουν αίσθηση ή συναίσθημα. Ο ομιλητής χρησιμοποιεί την απρόσωπη σύνταξη για να τοποθετήσει σε δεύτερη μοίρα τον μετέχοντα, που δηλώνει την αιτία-πηγή της αίσθησης ή του συναισθήματος (και ο οποίος δηλώνεται από το υποκείμενο της ενεργητικής διάθεσης). Με τα ρήματα αυτά η απρόσωπη σύνταξη πληροί την ίδια επικοινωνιακή λειτουργία με την παθητικοποίηση.

Δεν σε νοιάζει καθόλου για την υγεία σου; (απρόσωπη σύνταξη)
Δεν νοιάζεσαι καθόλου για την υγεία σου; (παθητικοποίηση)

Πηγές:
Χρ. Κλαίρης – Γ. Μπαμπινιώτης, Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Ελληνικά Γράμματα
Σ. Χατζησαββίδης – Α. Χατζησαββίδου, Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Διόφαντος

Ακολουθήστε μας

Οι προσφορές των εφημερίδων για το Σαββατοκύριακο 16 – 17 Δεκεμβρίου 2023

Οι προσφορές των εφημερίδων για το Σαββατοκύριακο 16 – 17 Δεκεμβρίου 2023

Real News  Καθημερινή  Πρώτο Θέμα Το Βήμα της Κυριακής Δώστε μας το email σας και κάθε Παρασκευήθα έχετε στα εισερχόμενά σας τις προσφορές των εφημερίδων (Δεν στέλνουμε ανεπιθύμητη αλληλογραφία ενώ μπορείτε να διαγραφείτε με ένα κλικ και...

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Κείμενο 1: Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο Το Kέντρο Εικονικής Περίθαλψης του νοσοκομείου...

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η Φ.251/139828/A5/06-12-2023 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)...

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Ηθική της διάθεσης των μοσχευμάτων

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Ηθική της διάθεσης των μοσχευμάτων   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Κείμενο 1: Ηθική της διάθεσης των μοσχευμάτων Το κείμενο του Αντώνη Αντωνιάδη έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό «Θέματα αναισθησιολογίας και εντατικής ιατρικής»....

Επιστολική ψήφος: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Επιστολική ψήφος: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, θα κινηθεί σε τέσσερις άξονες: εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση ψήφου εκλογέων, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και διευκόλυνση πρόσβασης ΑμεΑ στον προεκλογικό διάλογο. Συγκεκριμένα για την...

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2024

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους...

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Ενεργός Πολιτειότητα

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Ενεργός Πολιτειότητα   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Κείμενο 1: Ενεργός Πολιτειότητα - Συμμετοχική αντίληψη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη Η πολιτειότητα, είναι η ιδιότητα του να είναι κανείς πολίτης. Η ενεργός πολιτειότητα...

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επιμέλεια άρθρου

Δείτε κι αυτά

Γ ΛυκείουΕκπαίδευσηΕκπαιδευτικό υλικόΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Κείμενο 1: Κοσμογονία στην ιατρική: Ο εικονικός γιατρός θα σας δεχθεί σε λίγο Το Kέντρο Εικονικής Περίθαλψης του νοσοκομείου...

ΕιδήσειςΕκπαίδευση
Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η Φ.251/139828/A5/06-12-2023 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)...

Γ ΛυκείουΕκπαίδευσηΕκπαιδευτικό υλικόΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Ηθική της διάθεσης των μοσχευμάτων

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Ηθική της διάθεσης των μοσχευμάτων

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Ηθική της διάθεσης των μοσχευμάτων   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Κείμενο 1: Ηθική της διάθεσης των μοσχευμάτων Το κείμενο του Αντώνη Αντωνιάδη έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό «Θέματα αναισθησιολογίας και εντατικής ιατρικής»....

ΕιδήσειςΕκπαίδευση
Επιστολική ψήφος: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Επιστολική ψήφος: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, θα κινηθεί σε τέσσερις άξονες: εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση ψήφου εκλογέων, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και διευκόλυνση πρόσβασης ΑμεΑ στον προεκλογικό διάλογο. Συγκεκριμένα για την...

ΕιδήσειςΕκπαίδευση
Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2024

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2024

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους...

Γ ΛυκείουΕκπαίδευσηΕκπαιδευτικό υλικόΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Ενεργός Πολιτειότητα

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Ενεργός Πολιτειότητα

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Ενεργός Πολιτειότητα   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Κείμενο 1: Ενεργός Πολιτειότητα - Συμμετοχική αντίληψη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη Η πολιτειότητα, είναι η ιδιότητα του να είναι κανείς πολίτης. Η ενεργός πολιτειότητα...

Γ ΛυκείουΕκπαίδευσηΕκπαιδευτικό υλικόΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Υγιή μωρά με «πειραγμένο» DNA;

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Υγιή μωρά με «πειραγμένο» DNA;

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου Υγιή μωρά με «πειραγμένο» DNA;   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Κείμενο I: Υγιή μωρά με «πειραγμένο» DNA; 1. Εάν ρωτήσετε οποιοδήποτε ζευγάρι που περιμένει παιδί τι εύχεται για το μωρό του, η πιθανότερη απάντησή...

Γ ΛυκείουΕκπαίδευσηΕκπαιδευτικό υλικόΚριτήρια αξιολόγησης
Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Η σημασιολογική λειτουργία των εγκλίσεων

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Η σημασιολογική λειτουργία των εγκλίσεων

Η σημασιολογική λειτουργία των εγκλίσεων Έκθεση Γ΄ Λυκείου   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Με τις εγκλίσεις δηλώνεται πώς θέλουμε να παρουσιάσουμε κάθε φορά αυτό που σημαίνει το ρήμα. Τροπικότητες ονομάζονται οι διάφορες σημασιολογικές λειτουργίες που...

Γ ΛυκείουΕκπαίδευσηΕκπαιδευτικό υλικόΚριτήρια αξιολόγησης
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Μια εκπαίδευση για την Ανθρωπότητα

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου: Μια εκπαίδευση για την Ανθρωπότητα

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου Μια εκπαίδευση για την Ανθρωπότητα   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Κείμενο I: Μια εκπαίδευση για την Ανθρωπότητα Εισαγωγικό σημείωμα Στην πραγματεία του "Περί Παιδαγωγικής" (1803) ο Ιμμάνουελ Καντ περιλαμβάνει...