Νικητές της Ασημένιας Σελιδας ΙΙ, στην κατηγορία: Ποίηση