Οι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί που είναι σε εξέλιξη τον Ιανουάριο:

(Η ταξινόμηση είναι ανάλογα με την καταληκτική ημερομηνία αρχομένης από την πιο πρόσφατη)