Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης από το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ

Δημοσίευση: 12.04.2022

Κατηγορία

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ 

ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης

μεταξύ των Ελλήνων πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα και ομιλούν (γράφουν) στην Ελληνική γλώσσα.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Τα ποιήματα που θα αποσταλούν πρέπει να είναι ανέκδοτα. Να μην έχουν δημοσιοποιηθεί ούτε να δημοσιοποιηθούν μέχρι το πέρας του διαγωνισμού και την απονομή των βραβείων.
 2. Το ποίημα που θα αποσταλεί, για συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) στίχους.
 3. Να είναι δακτυλογραφημένο. Όχι χειρόγραφο. Στη μία όψη της σελίδας (σελ. μεγέθους Α4). Γραμματοσειρά Η/Υ Times New Roman μέγεθος 12 σε διάστιχο 1.
 4. Το ποίημα που μετέχει στο διαγωνισμό δεν επιστρέφεται στον συγγραφέα.
 5. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των ποιημάτων σε οποιαδήποτε από τις εκδόσεις του, και στα έντυπα των χορηγών του διαγωνισμού.
 6. Η αποστολή του έργου γίνεται με απλή ταχυδρομική διαδικασία μέσο των ΕΛΤΑ. Απευθύνεται προς το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, με την ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, στη διεύθυνση Πύλης 7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Τ.Κ.18531

Για την ταχυδρομική αποστολή ισχύουν τα εξής:

 • Σε φάκελο με τη διεύθυνση του Ιδρύματος όπως δίδεται στην § 6, και χωρίς τα στοιχεία του αποστολέα τοποθετείται το αποστελόμενο έργο σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα.
 • Στην κορυφή κάθε αντιτύπου αναγράφεται το ψευδώνυμο του δημιουργού, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο ή ενδεικτικό του προσώπου του. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή θεωρείται και καθίσταται ΑΚΥΡΗ.
 • Το έργο υποχρεωτικά στέλνεται και σε ηλεκτρονική μορφή. (cd)
 • Σε δεύτερο σφραγισμένο φάκελο, εσώκλειστο στον πρώτο, επί του οποίου αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του αποστολέα, περιέχονται τα στοιχεία του ως εξής: α) Επώνυμο, β) Όνομα, γ) Ονοματεπώνυμο Πατέρα, δ) Φύλλο (όπου κρίνεται απαραίτητο), ε) Ηλικία (απαραίτητη), στ) Τόπος μόνιμης κατοικίας και διαμονής, ζ) Ταχυδρομική διεύθυνση, η) Μέσα επικοινωνίας υποχρεωτικά (Τηλ. Σταθερό/Κινητό, e-mail)
 1. Κάθε ενδιαφερόμενος μετέχει με ένα και μόνο έργο
 2. Οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν δικαιώματα από τις δημοσιεύσεις του έργου τους που προβλέπονται στην § 5. Όσοι έχουν αντίρρηση με το εν λόγο δικαίωμα να το διατυπώσουν γραπτώς σε ξεχωριστό φύλλο που θα συνοδεύει την αποστολή του ποιήματος. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης της συμμετοχής.
 3. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 1 Απριλίου 2022 και καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή έργων η 31 Οκτωβρίου 2022. Η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα της ολιγοήμερης παράτασης. Ημερομηνία αποστολής θεωρείται η αναγραφόμενη στο φάκελο από τη σφραγίδα του Ταχυδρομικού Γραφείου.

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Τα βραβεία είναι χρηματικά και απονέμονται ως εξής:

1ο Βραβείο: 300€

2ο Βραβείο: 200€

3ο Βραβείο: € 100€

 

Έπαινοι.

Εκτός των βραβείων θα απονεμηθούν και τρείς έπαινοι Α, Β και Γ.

 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια αίθουσα στον Δήμο Πειραιά. Η ημερομηνία και η ακριβής διεύθυνση που θα λάβει χώρα η απονομή θα ανακοινωθούν από τον Τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί έπαινος συμμετοχής.

Η παραλαβή των βραβείων και επαίνων γίνεται στην εκδήλωση από τον συμμετέχοντα η εκπρόσωπό του που θα παρίσταται στην εκδήλωση.

Συμμετέχων η εκπρόσωπος δύναται να παραλάβει μόνο ένα βραβείο η έπαινο.

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Πανελλήνιος διαγωνισμός ποίησης 2024 από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ)

9ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

  9ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκάδας - Για να δείτε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και για τη συμμετοχή σας κλικ εδώ...

Δείτε κι αυτά

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
Πανελλήνιος διαγωνισμός ποίησης 2024 από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ)

Πανελλήνιος διαγωνισμός ποίησης 2024 από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ)

  Πανελλήνιος διαγωνισμός ποίησης 2024 από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ) - Για να δείτε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και για τη συμμετοχή σας κλικ εδώ...

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
9ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

9ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

  9ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκάδας - Για να δείτε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και για τη συμμετοχή σας κλικ εδώ...

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
3ος Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού μονολόγου του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2024

3ος Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού μονολόγου του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2024

  3ος Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού μονολόγου του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2024 - Για να δείτε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και για τη συμμετοχή σας κλικ εδώ...