Σεμιναρίου διάλειμμα

 

Μεσημέρι

σέρνονται δυο νέοι σκιές

μ' όλα τα σύνεργα του θανάτου

οδός Ακαδημίας πεζόδρομος

χωρίς επιστροφή

τ' αλισβερίσι του πάθους

των παθών τα πάθη

στη μαρμάρινη σκάλα απόμερα

πουλιά του χάους καθημαγμένα

ταξιδεύοντας στους δικούς τους ορίζοντες

τρυπούν τη φλέβα

και σπάει θρηνώντας

το μάρμαρο βάφτηκε κόκκινος μάρτυρας

δέντρο γυμνό δυο νέοι

γινήκανε τρεις

με το θάνατο

παίζουν κρυφτούλι

 

"Ιστορίης επίσκεψις" συνέχεια

στα ενδότερα του πνευματικού κέντρου

στο υψηλό δε μπορώ πλέον να μετέχω

το μολύβι μου

έχει μείνει εκεί έξω...

 

_

γράφει η Καλλιόπη Δημητροπούλου

Μην ξεχνάτε πως το σχόλιό σας είναι πολύτιμο!