Προκήρυξη Δ’ Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Της Πνευματικής Συντροφιάς Λεμεσού

 Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ προκηρύσσει τον Δ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2014. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Ελληνίδες και Έλληνες ανεξαρτήτως ηλικίας, γραμματικών γνώσεων, επαγγελματικών ασχολιών κλπ. είτε κατοικούν στην Ελλάδα και Κύπρο είτε διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό, εφόσον έχουν την Ελληνική ή Κυπριακή υπηκοότητα και μπορούν να γράφουν στη νεοελληνική […]

 

Banner_9

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ προκηρύσσει τον Δ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2014.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Ελληνίδες και Έλληνες ανεξαρτήτως ηλικίας, γραμματικών γνώσεων, επαγγελματικών ασχολιών κλπ. είτε κατοικούν στην Ελλάδα και Κύπρο είτε διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό, εφόσον έχουν την Ελληνική ή Κυπριακή υπηκοότητα και μπορούν να γράφουν στη νεοελληνική μας γλώσσα.
1. Ο Διαγωνισμός από φέτος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες :
Α) Νέων μέχρι 18 χρόνων.
Β) Ενηλίκων.
Περιλαμβάνει Ποίηση και Διήγημα στην Ελληνική γλώσσα.
(Η Κυπριακή διάλεκτος συμπεριλαμβάνεται στον όρο ελληνική γλώσσα για όσους θέλουν να γράψουν στην Κυπριακή ντοπιολαλιά).
2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα ή και στα δύο είδη λόγου, αλλά με ένα μόνο έργο τους, για κάθε είδος και οπωσδήποτε ανέκδοτο.
3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει να στείλουν:
α) Ένα (1) ανέκδοτο Ποίημά τους, μέχρι 32 στίχους, με ψευδώνυμο. β)Ένα (1) ανέκδοτο Διήγημα μέχρι 2000 λέξεις , με ψευδώνυμο. Το μέγεθος των χαρακτήρων να είναι 12.
4. Το θέμα στους δύο Διαγωνισμούς είναι ελεύθερο.
5. Τα έργα, που θα σταλούν, θα πρέπει να είναι πληκτρολογημένα κι απαραιτήτως σε τρία (3) πανομοιότυπα αντίτυπα (καλής ευανάγνωστης εκτύπωσης), υπογεγραμμένα όλα με το ίδιο ψευδώνυμο.
6. Οι διαγωνιζόμενοι να εσωκλείσουν σε μεγάλο φάκελο, ένα μικρότερο κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφεται το ψευδώνυμό τους και ο τίτλος του έργου ενώ μέσα σ’ αυτόν πρέπει να υπάρχουν τα εξής προσωπικά τους στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), e-mail (προαιρετικά), τίτλος του Έργου και το ψευδώνυμο.
7.Τα Έργα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά, με απλή επιστολή και όχι συστημένη, στη διεύθυνση ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Τ.Θ. 50807, 3610 ΛΕΜΕΣΟΣ με ένδειξη αντίστοιχη προς το είδος στο οποίο συμμετέχουν, π.χ. «Για το Διαγωνισμό Ποίησης» ή «Για το Διαγωνισμό Διηγήματος». Καθώς και η κατηγορία ΝΕΩΝ Ή ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνο το ψευδώνυμο.
8. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2014.
9. Θα απονεμηθούν 3 Βραβεία και 3 Έπαινοι, για το κάθε είδος.
10. Οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα, για την τελετή βράβευσης, η ημερομηνία της οποίας θα κοινοποιηθεί, με νεότερη ανακοίνωση της Πνευματικής Συντροφιάς Λεμεσού.
11. Τα αποστείλαντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα έργα θα καταστραφούν, μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνισθέντων. Επειδή στα μη βραβευθέντα έργα δεν αποκαλύπτονται τα στοιχεία των διαγωνιζομένων, δεν υπάρχει η δυνατότητα πληροφοριών για την επίδοσή τους.
12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται και την αποδοχή, των ανωτέρω αναφερθέντων όρων.
13. Έργα, τα οποία δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους, απορρίπτονται.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
00357 99604005, Άθως Χατζηματθαίου - [email protected]
Και 00357 99411833 Πανίκος Παναγή.

 

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου