Επιλέξτε Page

Προκήρυξη Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ενηλίκων

15.03.2016

kemipo

Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Ν. Ιωνίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) προκηρύσσει τον 4ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ενηλίκων για τη συγγραφή βιογραφίας.

Οι συγγραφείς είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν όλα ή ορισμένα από τα στοιχεία, που χαρακτηρίζουν αυτό το λογοτεχνικό είδος :  ΄Οπως τη σχέση του βιογραφούμενου προσώπου με την ιστορία, να κάνουν την ψυχολογική ανάλυσή του, να ασκήσουν κριτική και ερμηνεία του βίου του.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προσωπική τους εμπειρία ή ακόμη και κοινώς γνωστά στοιχεία για το πρόσωπο που βιογραφείται. Να χρησιμοποιήσουν επίσης τους κανόνες της λογοτεχνικής βιογραφίας.

Ειδικότερα :

Η βιογραφία πρέπει να αναφέρεται σε μια Μικρασιατική Προσωπικότητα, ο βιογραφούμενος –η, να ανήκει στη Μικρασιατική Κοινότητα είτε από το χώρο της θρησκείας, της εκπαίδευσης, των τεχνών, της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής και να έχει σαφή συνείδηση και αποδοχή της Μικρασιατικής του καταγωγής και της ελληνικής πολιτισμικής του ταυτότητας, ανεξαρτήτως μητρικής γλώσσας.

Ως χρονική περίοδος της ζωής των βιογραφούμενων προσώπων ορίζεται ο 18ος αι. (1750 κε), ο 19ος αι. (ολόκληρος), ο 20ος αι. (έως το 1960).

Όλα τα ανωτέρω μέσα στα επιτρεπόμενα όρια της ανθρώπινης δεοντολογίας και της αισθητικής παρουσίασης.

Την πραγματοποίηση του διαγωνισμού θα αναλάβει 5μελής Επιτροπή Αξιολόγησης που θα αποτελείται από λογοτέχνες εγνωσμένου κύρους και σχετικής εμπειρίας. Η Επιτροπή θα κρίνει ξεχωριστά τις ιστορικές βιογραφίες και τις λογοτεχνικές βιογραφίες, λόγω της διαφοράς των κριτηρίων με τα οποία αξιολογείται το κάθε είδος.

Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό:

 • Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
 • Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Οι διακρίσεις του διαγωνισμού κατά σειρά αξιολόγησης θα είναι:

1ο Βραβείο – 2ο Βραβείο – 3ο Βραβείο

ξεχωριστά για τις κατηγορίες της ιστορικής και της λογοτεχνικής βιογραφίας.

Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να απονείμει και τις διακρίσεις του επαίνου και της εύφημου μνείας, κατά την κρίση της.

Τα κείμενα στα οποία θα απονεμηθεί το 1ο βραβείο θα δημοσιευθούν με δαπάνη του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. σε ειδική έκδοση 1.000 αντιτύπων, από τα οποία ανάλογος αριθμός θα δοθεί στους συγγραφείς.

Τα αντίτυπα θα διατίθενται δωρεάν:

 • Την ημέρα παρουσίασης της έκδοσης
 • Μέχρι εξάντλησής τους από τα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Μετά τη διάθεσή τους, οι συγγραφείς μπορούν να δημοσιεύσουν το έργο τους, όπως εκείνοι επιθυμούν.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποια από τις διακρίσεις ή και καμία από αυτές. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως την 15η Δεκεμβρίου 2016, ενώ οι διακρίσεις θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή και θα συνοδεύονται από περγαμηνή και τιμητική πλακέτα.

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό :

 • Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ένα (1) κείμενο, πρωτότυπο. (Δηλαδή, να μην έχει δημοσιευτεί με κανένα τρόπο).
 • Ως έκταση των κειμένων ορίζονται οι 50 έως 150 σελίδες περίπου.
 • Τα κείμενα να είναι γραμμένα με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος στοιχείων 12, διάστιχο μονό και περιθώρια άνω και κάτω 2 εκ., δεξιά και αριστερά 2,5 εκ. Ο τίτλος του έργου και τα κεφαλαία να είναι γραμμένα με μέγεθος στοιχείων 14 bold.
 • Να μην αναγράφουν στις σελίδες τους το όνομα ή το ψευδώνυμο του συγγραφέα.
 • Να αποστέλλονται στη διεύθυνση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Πατρ. Ιωακείμ 4, 14234 Ν. Ιωνία. επί συστάσει, εντός ενός φακέλου, όπου στη θέση του αποστολέα να αναγράφεται ψευδώνυμο, διεύθυνση και ένδειξη :  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει τα εξής:
  • Ένα (1) αντίγραφο του κειμένου.
  • Ένα (1) CD με το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Ένα (1) παράρτημα με τις πηγές που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας.
  • Ένα (1) άγραφο σφραγισμένο φάκελο, όπου θα εσωκλείεται το όνομα του συγγραφέα, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα και ο τίτλος του κειμένου.

(Ο άγραφος σφραγισμένος φάκελος ανοίγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης μόνο σε περίπτωση διάκρισης του έργου. Έργα που υποβάλλονται κατά παράβαση του όρου αυτού αποκλείονται από το διαγωνισμό).

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των κειμένων ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2016, με σφραγίδα ταχυδρομείου.

Σημείωση: Μέλος του Δ.Σ.  που θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. θα παραλαμβάνει τους φακέλους και θα μεριμνήσει για την εκτύπωση αντιγράφων και την ταυτόχρονη διανομή τους στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, μετά την 30η Οκτωβρίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

  ΛΟΥΚΑΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

1ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Art In Vivo

1ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Art In Vivo

Προκήρυξη Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Το περιοδικό Τέχνης Art In Vivo αγαπάει την τέχνη και τους δημιουργούς της. Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του και το πρώτο του ταξίδι στο φως, προκηρύσσει τον 1ο διαγωνισμό ποίησης και μικρής φόρμας για ενήλικες με θέμα το «Ψέμα»!...

1ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Art In Vivo

Προκήρυξη Λογοτεχνικών Διαγωνισμών και Βραβείων του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 2021 Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής προκηρύσσει τους εξής Διαγωνισμούς και Βραβεία (2021): Διαγωνισμός πρωτοεμφανιζόμενου λογοτέχνη ΟΡΟΙ α) Στον Διαγωνισμό πρωτοεμφανιζόμενου...

1ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Art In Vivo

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους, του Δήμου Παύλου Μελά

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους, του Δήμου Παύλου Μελά   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και της δημιουργίας του Ελληνικού κράτους, η Δομή Υποστήριξης Παιδιού και...

Δείτε κι αυτά

1ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Art In Vivo

Προκήρυξη 3ου Ποιητικού Διαγωνισμού του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαν στις αρχές του 2020 οι Διαγωνισμοί Ποίησης Νέων α) Για την Κική Δημουλά και β) Για τον Τάσο Λειβαδίτη, προκηρύσσει 3ο Διαγωνισμό ποιήματος ή πεζόμορφου ποιητικού στοχασμού μεταξύ νέων...

1ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Art In Vivo

2ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός – Πεζογραφία «Παύλος Αυθίνος»

Το Εργαστήρι Λογοτεχνίας, Θεάτρου και Εικαστικών Πόρτο Ράφτη Προκηρύσσει τον 2ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό στηρίζοντας τον θαυμαστό κόσμο της συγγραφής και προτρέποντας μικρούς και μεγάλους να εκμεταλλευτούν δημιουργικά τον χρόνο τους και να μας ταξιδέψουν στον...