Τα νέα της ημέρας

25.01.2021

Οι ειδήσεις της ημέρας σε πραγματικό χρόνο και διαρκή ροή

Οι ειδήσεις παρέχονται από το ΑθηναΪκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Euronews