Όλοι μπορούν!

…να γράψουν!

Να κάνουν το πρώτο βήμα στη λογοτεχνία. Ή το επόμενο!

…να διαβάσουν!

Οι δημοσιεύσεις είναι ελεύθερες και προσβάσιμες σε όλους.

…να ενημερωθούν!

Για τη λογοτεχνική επικαιρότητα.

…υπάρχει χώρος για κάθε δημιουργία : )