1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός – Θεάτρου και Εικαστικών «Παύλος Αυθίνος», Μέρος β’

Δημοσίευση: 5.07.2020

Κατηγορία

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός – Θεάτρου και Εικαστικών «Παύλος Αυθίνος», Μέρος β’

 

Το Εργαστήρι Λογοτεχνίας, Θεάτρου και Εικαστικών Πόρτο Ράφτη προκηρύσσει το β΄μέρος του 1ου  Πανελλήνιου Μαθητικού  Διαγωνισμού, στηρίζοντας τον θαυμαστό κόσμο της δημιουργίας και προτρέποντας τα παιδιά να μας ταξιδέψουν στον κόσμο των λέξεων, των εικόνων και της φαντασίας. Το α’ μέρος του διαγωνισμού έληξε. Πριν τα αποτελέσματά του, λοιπόν, προκηρύσσουμε το β’ μέρος στο οποίο μπορούν να λάβουν μέρος και παιδιά που συμμετείχαν στο α’ και παιδιά που δε συμμετείχαν.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ:

Θέμα διαγωνισμού: Μυθολογικοί ήρωες-ίδες, θεοί-θεές, νύμφες, όνειρα, τόποι και αντικείμενα.

Τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν το στιγμιότυπο μυθολογίας που επιθυμούν, όπως το φαντάζονται. Μπορούν να στείλουν ένα μόνο έργο σε διάσταση Α4, ασπρόμαυρο ή έγχρωμο.

Για την εξαφάλιση της πνευματικής κατοχύρωσης, κάθε έργο θα πρέπει να φέρει το όνομα και επώνυμο του δημιουργού καθαρά στο κάτω μέρος δεξιά του έργου. Στο πάνω μέρος και αριστερά θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται ως εξής:

 Στο «Θέμα» του email θα πρέπει να  αναγράφεται:

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-Για τον 1ο Πανελλήνιο διαγωνισμό «Παύλος Αυθίνος»

Επισύναψη: Αρχείο

2η επισύναψη: Ένα δεύτερο αρχείο στο οποίο μέσα θα αναγράφονται τα στοιχεία του παιδιού που συμμετέχει (ονοματεπώνυμο, τίτλος έργου, κατηγορία που ανήκει, τηλέφωνο επικοινωνίας, πόλη που κατοικεί, email επικοινωνίας) καθώς και ένα κείμενο από τον γονέα που θα αναγράφει ότι επιτρέπει τη συμμετοχή του παιδιού του στον διαγωνισμό.

Τα έργα θα αξιολογηθούν, ενώ όσα από αυτά διακριθούν θα ενσωματωθούν στο ανθολόγιο με τα διακριθέντα μυθολογικά κείμενα του α’μέρους του διαγωνισμού.

Ενδέχεται να γίνει και μία έκθεση ζωγραφικής που θα φιλοξενήσει τα έργα τους.

Κατηγορίες Διαγωνισμού: Δημοτικού, Γυμνασιού, Λυκείου

ΘΕΑΤΡΟ:

Θέμα διαγωνισμού: Φτιάξτε ένα μικρό βίντεο μέχρι 2’ με έναν κωμικό μονόλογο ή διάλογο με ήρωες τους θεούς του Ολύμπου(όλους ή μερικούς).

 Στο βίντεο δεν πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα των παιδιών. Γι αυτόν τον λόγο τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν μάσκες ή να είναι γυρισμένα πλάτη. Δεν είναι απαραίτητη χρήση στολής. Αν σε κάποιο παιδί φανούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, θα ακυρωθεί η συμμετοχή του.

Τα κείμενα μπορούν να είναι εμπνευσμένα από ένα μύθο που γνωρίζουν, ωστόσο θα πρέπει  να είναι διασκευασμένα από τα ίδια τα παιδιά, κωμικά, πρωτότυπα και ανέκδοτα.

Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι η απόδοση ενός μικρού κειμένου που είναι γραμμένο από εσάς.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται ως εξής:

 Στο «Θέμα» του email θα πρέπει να  αναγράφεται:

ΘΕΑΤΡΟ-Για τον 1ο Πανελλήνιο διαγωνισμό «Παύλος Αυθίνος»

Επισύναψη: Αρχείο (video)

2η επισύναψη: Το θεατρικό κείμενο που έγραψε το παιδί με ψευδώνυμο μιας λέξης.

3η επισύναψη: Ένα δεύτερο αρχείο στο οποίο μέσα θα αναγράφονται τα στοιχεία του παιδιού που συμμετέχει (ονοματεπώνυμο, τίτλος έργου, κατηγορία που ανήκει, τηλέφωνο επικοινωνίας, πόλη που κατοικεί, email επικοινωνίας) καθώς και ένα κείμενο από τον γονέα που θα αναγράφει ότι επιτρέπει τη συμμετοχή του παιδιού του στον διαγωνισμό.

Τα έργα θα αξιολογηθούν, ενώ όσα από αυτά διακριθούν θα ενσωματωθούν στο ανθολόγιο με τα διακριθέντα μυθολογικά κείμενα του α’μέρους του διαγωνισμού ως θεατρικά κείμενα.

Κατηγορίες Διαγωνισμού: Δημοτικού, Γυμνασιού, Λυκείου

Υποβολή συμμετοχής – Όροι διαγωνισμού.

Τα έργα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι από παιδιά μέχρι 18 ετών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά από όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Τα παιδιά που φοιτούν στο Εργαστήρι Λογοτεχνίας, Θεάτρου και Εικαστικών δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Το κάθε έργο θα πρέπει να είναι δημιούργημα ενός και μόνο συγγραφέα, με εξαίρεση το θέατρο στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν 1-4 παιδιά σε ένα όμως μόνο βίντεο, αρκεί το κείμενο να είναι γραμμένο από όλη την ομάδα.

Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αδημοσίευτα. Η βράβευση σε άλλο λογοτεχνικό διαγωνισμό νοείται ως δημοσίευση.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 10 Ιουλίου έως και τις 15 Αυγούστου. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής τα διηγήματα δε θα γίνονται δεκτά.

Τα διηγήματα θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2020, δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και είναι οριστικά.

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω, συνεπάγεται αυτόματα αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Η υποβολή συμμετοχής συνεπάγεται την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.

Θα απονεμηθούν 3 Βραβεία, 3 Έπαινοι και 3 τιμητικές διακρίσεις σε κάθε κατηγορία.

Σε όλους τους συμμετάσχοντες θα απονεμηθεί έπαινος συμμετοχής.

Τα email των διαγωνιζόμενων που δε θα διακριθούν, θα διαγραφούν οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.

Ο διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στον Παύλο Αυθίνο, έναν εξαιρετικό άνθρωπο που υπήρξε στήριγμα και οδηγός για πολλούς συνανθρώπους του.

Καλή επιτυχία!

Περισσότερες πληροφορίες στο email: [email protected]

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

2ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης από το Δήμο Αιγιαλείας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

2ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης από το Δήμο Αιγιαλείας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

2ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης από το Δήμο Αιγιαλείας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών Στο πλαίσιο των ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αιγιαλείας μετά από σχετική απόφαση για την διενέργεια ανά διετία Λογοτεχνικού διαγωνισμού ποίησης ο Τομέας...

2ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης από το Δήμο Αιγιαλείας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Διηγήματος από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Γιάννης Σκαρίμπας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ με ελεύθερο θέμα εμπνευσμένο από το έργο του πολυσχιδούς δημιουργού. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμμετέχουν με ένα...

2ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης από το Δήμο Αιγιαλείας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

4ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2024 από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 2024 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι εκδόσεις Ηλιαχτίδα προκηρύσσουν τον 4ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2024, στην κατηγορία Διήγημα με κοινωνικό θέμα. Ο Διαγωνισμός λήγει στις 20 Απριλίου 2024 και το όριο...

Δείτε κι αυτά

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
2ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης από το Δήμο Αιγιαλείας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

2ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης από το Δήμο Αιγιαλείας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

2ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης από το Δήμο Αιγιαλείας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών Στο πλαίσιο των ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αιγιαλείας μετά από σχετική απόφαση για την διενέργεια ανά διετία Λογοτεχνικού διαγωνισμού ποίησης ο...

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Διηγήματος από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Γιάννης Σκαρίμπας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ με ελεύθερο θέμα εμπνευσμένο από το έργο του πολυσχιδούς δημιουργού. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμμετέχουν με...

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
4ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2024 από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα

4ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2024 από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 2024 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι εκδόσεις Ηλιαχτίδα προκηρύσσουν τον 4ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2024, στην κατηγορία Διήγημα με κοινωνικό θέμα. Ο Διαγωνισμός λήγει στις 20 Απριλίου 2024 και το όριο...