1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός – Θεάτρου και Εικαστικών «Παύλος Αυθίνος», Μέρος β’

5.07.2020

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός – Θεάτρου και Εικαστικών «Παύλος Αυθίνος», Μέρος β’

 

Το Εργαστήρι Λογοτεχνίας, Θεάτρου και Εικαστικών Πόρτο Ράφτη προκηρύσσει το β΄μέρος του 1ου  Πανελλήνιου Μαθητικού  Διαγωνισμού, στηρίζοντας τον θαυμαστό κόσμο της δημιουργίας και προτρέποντας τα παιδιά να μας ταξιδέψουν στον κόσμο των λέξεων, των εικόνων και της φαντασίας. Το α’ μέρος του διαγωνισμού έληξε. Πριν τα αποτελέσματά του, λοιπόν, προκηρύσσουμε το β’ μέρος στο οποίο μπορούν να λάβουν μέρος και παιδιά που συμμετείχαν στο α’ και παιδιά που δε συμμετείχαν.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ:

Θέμα διαγωνισμού: Μυθολογικοί ήρωες-ίδες, θεοί-θεές, νύμφες, όνειρα, τόποι και αντικείμενα.

Τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν το στιγμιότυπο μυθολογίας που επιθυμούν, όπως το φαντάζονται. Μπορούν να στείλουν ένα μόνο έργο σε διάσταση Α4, ασπρόμαυρο ή έγχρωμο.

Για την εξαφάλιση της πνευματικής κατοχύρωσης, κάθε έργο θα πρέπει να φέρει το όνομα και επώνυμο του δημιουργού καθαρά στο κάτω μέρος δεξιά του έργου. Στο πάνω μέρος και αριστερά θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται ως εξής:

 Στο «Θέμα» του email θα πρέπει να  αναγράφεται:

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-Για τον 1ο Πανελλήνιο διαγωνισμό «Παύλος Αυθίνος»

Επισύναψη: Αρχείο

2η επισύναψη: Ένα δεύτερο αρχείο στο οποίο μέσα θα αναγράφονται τα στοιχεία του παιδιού που συμμετέχει (ονοματεπώνυμο, τίτλος έργου, κατηγορία που ανήκει, τηλέφωνο επικοινωνίας, πόλη που κατοικεί, email επικοινωνίας) καθώς και ένα κείμενο από τον γονέα που θα αναγράφει ότι επιτρέπει τη συμμετοχή του παιδιού του στον διαγωνισμό.

Τα έργα θα αξιολογηθούν, ενώ όσα από αυτά διακριθούν θα ενσωματωθούν στο ανθολόγιο με τα διακριθέντα μυθολογικά κείμενα του α’μέρους του διαγωνισμού.

Ενδέχεται να γίνει και μία έκθεση ζωγραφικής που θα φιλοξενήσει τα έργα τους.

Κατηγορίες Διαγωνισμού: Δημοτικού, Γυμνασιού, Λυκείου

ΘΕΑΤΡΟ:

Θέμα διαγωνισμού: Φτιάξτε ένα μικρό βίντεο μέχρι 2’ με έναν κωμικό μονόλογο ή διάλογο με ήρωες τους θεούς του Ολύμπου(όλους ή μερικούς).

 Στο βίντεο δεν πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα των παιδιών. Γι αυτόν τον λόγο τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν μάσκες ή να είναι γυρισμένα πλάτη. Δεν είναι απαραίτητη χρήση στολής. Αν σε κάποιο παιδί φανούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, θα ακυρωθεί η συμμετοχή του.

Τα κείμενα μπορούν να είναι εμπνευσμένα από ένα μύθο που γνωρίζουν, ωστόσο θα πρέπει  να είναι διασκευασμένα από τα ίδια τα παιδιά, κωμικά, πρωτότυπα και ανέκδοτα.

Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι η απόδοση ενός μικρού κειμένου που είναι γραμμένο από εσάς.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται ως εξής:

 Στο «Θέμα» του email θα πρέπει να  αναγράφεται:

ΘΕΑΤΡΟ-Για τον 1ο Πανελλήνιο διαγωνισμό «Παύλος Αυθίνος»

Επισύναψη: Αρχείο (video)

2η επισύναψη: Το θεατρικό κείμενο που έγραψε το παιδί με ψευδώνυμο μιας λέξης.

3η επισύναψη: Ένα δεύτερο αρχείο στο οποίο μέσα θα αναγράφονται τα στοιχεία του παιδιού που συμμετέχει (ονοματεπώνυμο, τίτλος έργου, κατηγορία που ανήκει, τηλέφωνο επικοινωνίας, πόλη που κατοικεί, email επικοινωνίας) καθώς και ένα κείμενο από τον γονέα που θα αναγράφει ότι επιτρέπει τη συμμετοχή του παιδιού του στον διαγωνισμό.

Τα έργα θα αξιολογηθούν, ενώ όσα από αυτά διακριθούν θα ενσωματωθούν στο ανθολόγιο με τα διακριθέντα μυθολογικά κείμενα του α’μέρους του διαγωνισμού ως θεατρικά κείμενα.

Κατηγορίες Διαγωνισμού: Δημοτικού, Γυμνασιού, Λυκείου

Υποβολή συμμετοχής – Όροι διαγωνισμού.

Τα έργα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι από παιδιά μέχρι 18 ετών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά από όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Τα παιδιά που φοιτούν στο Εργαστήρι Λογοτεχνίας, Θεάτρου και Εικαστικών δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Το κάθε έργο θα πρέπει να είναι δημιούργημα ενός και μόνο συγγραφέα, με εξαίρεση το θέατρο στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν 1-4 παιδιά σε ένα όμως μόνο βίντεο, αρκεί το κείμενο να είναι γραμμένο από όλη την ομάδα.

Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αδημοσίευτα. Η βράβευση σε άλλο λογοτεχνικό διαγωνισμό νοείται ως δημοσίευση.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 10 Ιουλίου έως και τις 15 Αυγούστου. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής τα διηγήματα δε θα γίνονται δεκτά.

Τα διηγήματα θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση logotexnia.theatr[email protected]

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2020, δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και είναι οριστικά.

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω, συνεπάγεται αυτόματα αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Η υποβολή συμμετοχής συνεπάγεται την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.

Θα απονεμηθούν 3 Βραβεία, 3 Έπαινοι και 3 τιμητικές διακρίσεις σε κάθε κατηγορία.

Σε όλους τους συμμετάσχοντες θα απονεμηθεί έπαινος συμμετοχής.

Τα email των διαγωνιζόμενων που δε θα διακριθούν, θα διαγραφούν οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.

Ο διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στον Παύλο Αυθίνο, έναν εξαιρετικό άνθρωπο που υπήρξε στήριγμα και οδηγός για πολλούς συνανθρώπους του.

Καλή επιτυχία!

Περισσότερες πληροφορίες στο email: [email protected]

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Οι προσφορές των εφημερίδων

Κερδίστε το!

Κερδίστε το!

Οι ταινίες της εβδομάδας

Οδηγός ιστοσελίδας

Αρχείο