2ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Διηγημάτων από το PEN Greece

Δημοσίευση: 30.05.2023

Κατηγορία

2ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Διηγημάτων από το PEN Greece

με τίτλο:

Οι περιπέτειες μιας ελεύθερης λέξης

Πώς ορίζεται η ελευθερία του λόγου, τι συνιστά λογοκρισία και τι ελευθερία της γνώμης, υπάρχει σεβασμός στην πολυφωνία, πώς μπορεί να καταστρατηγηθεί το αναφαίρετο και πρωταρχικό ανθρώπινο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων, τι περιπέτειες και πόσους κινδύνους μπορεί εν τέλει να αντιμετωπίσει μια λέξη που αγωνίζεται να προασπίσει την ελευθερία της;

Ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σεβασμός στην πολυφωνία, δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, δυσφήμηση, συκοφαντία, λογοκρισία, καταστολή του ελεύθερου λόγου, όρια ανάμεσα στην ατομική ελευθερία και στη συλλογική, κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η ελευθερία του λόγου και πιθανοί κίνδυνοι που απορρέουν από αυτή, έγκλειστοι συγγραφείς στον κόσμο για τις απόψεις τους, τις ιδέες τους, τα λογοτεχνικά έργα τους, ανθρώπινα δικαιώματα, συνθήκες και παράγοντες που διαμορφώνουν  την καταστολή της ελευθερίας  του λόγου ανά τον κόσμο.

Τόπος διεξαγωγής της δράσης: Online

Η τελετή απονομής θα διεξαχθεί είτε online είτε σε φυσικό μέρος και τα βραβευμένα διηγήματα θα κυκλοφορήσουν σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) στην Ελληνική Γλώσσα και με πιθανό απώτερο στόχο την μετάφρασή τους και την αποστολή τους σε όλα τα εθνικά κέντρα του PEN International.

Επιμέρους Παράμετροι και Προϋποθέσεις του λογοτεχνικού διαγωνισμού:

Ο  χρόνος και ο χώρος της αφήγησης μπορεί να αναφέρονται σε οποιαδήποτε ιστορική περίοδο, από την αρχαιότητα έως και κάποιο χρονικό σημείο στο μέλλον και οπουδήποτε, όχι απαραίτητα στον ελλαδικό χώρο.

Η αφήγηση μπορεί να έχει ρεαλιστικό ή φανταστικό χαρακτήρα, να είναι γραμμένη σε οποιοδήποτε ύφος, να ακολουθεί τη φυσική χρονική ακολουθία των γεγονότων ή να την ανατρέπει.

Κριτήρια και Όροι συμμετοχής:

  • Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αποκλείονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του PEN Greece καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι ά’ βαθμού.
  • Τα διηγήματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.
  • Τίτλος Διηγήματος: Σχετικός με τη θεματική του διαγωνισμού, αλλά τη διατύπωση διαμορφώνει ο /η συγγραφέας.
  • Έκταση έκαστου διηγήματος: έως 500 λέξεις.
  • Ο λογοτεχνικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτύου, με υποβολή των διηγημάτων κατά το χρονικό διάστημα Τετάρτη 15 Μαΐου 2023 έως και 15 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59 στο email: [email protected]. Δεν προβλέπεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής.
  • Στους πρώτους δύο (2) νικητές θα δοθεί χρηματικό έπαθλο, το οποίο θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής η οποία θα διεξαχθεί είτε σε φυσικό μέρος, είτε διαδικτυακά. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες, των οποίων τα διηγήματα θα διακριθούν/αναδειχθούν από την κριτική επιτροπή, δεν δικαιούνται και δεν θα λάβουν κανένα δώρο ή χρηματική αμοιβή.
  • Η συμμετοχή του/της κάθε διαγωνιζόμενου / διαγωνιζόμενης θα πρέπει να είναι ατομική, με ένα μόνο διήγημα (οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής θα ακυρώνονται), που θα αποτελεί αποκλειστικά προσωπική τους δημιουργία, μη δημοσιευμένο έργο του ιδίου/ίδίας.
  • Η υποβολή θα γίνει αποκλειστικά στο e-mail: [email protected]. στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται δύο (2) επισυναπτόμενα αρχεία: Ένα (1) αρχείο *.doc (word) με το διήγημα του συμμετέχοντος / της συμμετέχουσας και ένα (1) άλλο αρχείο *.doc (word) στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία του/της κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσας με το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το e-mail τους. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα λάβουν απαντητικό e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή τους παραλήφθηκε και ότι είναι σύμφωνη – εφόσον είναι – με τις τυπικές προϋποθέσεις του εν λόγω διαγωνισμού. To PEN Greece δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες προς επαλήθευση των ατομικών στοιχείων τους, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να χορηγούν τα ζητηθέντα προς επιβεβαίωση στοιχεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων/-ουσών παρέχει δικαίωμα στο PEN Greece να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
  • Ο/Η συμμετέχων / συμμετέχουσα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πατρότητα του/της υπογράφοντος/υπογράφουσας το διήγημα και για το περιεχόμενό του. Οι αναφορές σε πραγματικά ή σε ιστορικά πρόσωπα ανήκουν στη μυθολογία των ομιλούντων προσώπων ή και στη μυθολογία του ίδιου του συγγραφέα /της ίδιας της συγγραφέως.
  • Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες φέρουν αποκλειστικά και μόνον οι ίδιοι την ευθύνη για τυχόν προσβολή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων. Σε περίπτωση που εγερθεί αγωγή κατά του PEN Greece από τρίτο πρόσωπο, που ισχυρίζεται ότι είναι δικαιούχος ή δικαιούται να ασκεί όλα ή κάποια από τα πνευματικά δικαιώματα ή εξουσίες σε σχέση με υποβαλλόμενο διήγημα, ο συμμετέχων υποχρεούται να παρέμβει υπέρ του PEN Greece και να αναλάβει ο ίδιος/-α τη δίκη με έξοδά του. Σε κάθε περίπτωση ο συμμετέχων υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το PEN Greece για οποιαδήποτε ζημία και έξοδο τυχόν υποστεί αυτό, ως συνέπεια της αναλήθειας ή ανακρίβειας ή διάψευσης του περιεχομένου των δηλώσεων και εγγυήσεων του παρόντος όρου, είτε η δαπάνη προκύψει μετά από δικαστική απόφαση, έστω και προσωρινά εκτελεστή είτε μετά από συμβιβασμό. Διευκρινίζεται δε ότι η ευθύνη του συμμετέχοντος προς αποζημίωση του PEN Greece είναι εγγυοδοτική και ανεξάρτητη από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητάς του.

Αναλυτικά όλοι οι όροι συμμετοχής εδώ.

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Αποτελέσματα του Γ΄ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Αποτελέσματα του Γ΄ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ «Βασίλης Μιχαηλίδης»

  Αποτελέσματα του Γ΄ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ «Βασίλης Μιχαηλίδης»   Η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Γ΄ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος....

8ος Διαγωνισμός Ποίησης – Πεζόμορφου Στοχασμού «Για την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ»

8ος Διαγωνισμός Ποίησης – Πεζόμορφου Στοχασμού «Για την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ»

8ος Διαγωνισμός Ποίησης – Πεζόμορφου Στοχασμού «Για την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ»   Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ελληνόφωνες, 17-39 χρόνων, από Ελλάδα, Κύπρο και Ομογένεια. 2. Το έργο πρέπει να είναι ανέκδοτο...

Δείτε κι αυτά

8ος Διαγωνισμός Ποίησης – Πεζόμορφου Στοχασμού «Για την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ»

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Μαρία Κάλλας

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Μαρία Κάλλας Η Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση Νόστος διοργανώνει Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Μαρία Κάλλας "Η σκέψη και το αίμα μου είναι ελληνικά" Υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Μαρία Κάλλας. Η...

8ος Διαγωνισμός Ποίησης – Πεζόμορφου Στοχασμού «Για την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ»

7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Έργου

H Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.) και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης προκηρύσσουν διαγωνισμό συγγραφής πρωτότυπου Θεατρικού Έργου με ελεύθερη θεματολογία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στήριξης και προώθησης του ελληνικού θεατρικού έργου. Σε μια εποχή που και τα...