2ος Παγκρήτιος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός «Βιτσέντζος Κορνάρος»

Δημοσίευση: 17.12.2022

Κατηγορία

2ος Παγκρήτιος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός «Βιτσέντζος Κορνάρος»

Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος που εδρεύει στη Σητεία Κρήτης, πατρίδα του Βιτσέντζου Κορνάρου, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στη μελέτη και προβολή του έργου του ποιητή, προκηρύσσει τον 2ο Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2022-2023 στις κατηγορίες: ΠΟΙΗΣΗ και ΔΙΗΓΗΜΑ. Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Έκθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου, εμβληματικό έργο της κρητικής Αναγέννησης και αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ποιητικής παράδοσης, εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι σήμερα πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

Aπ’ ό,τι κάλλη έχει άνθρωπος, τα λόγια έχουν τη χάρη να κάμουσι κάθε καρδιά παρηγοριά να πάρη· κι οπού κατέχει να μιλη με γνώση και με τρόπο, κάνει και κλαίσι και γελούν τα μάτια των ανθρώπω.

A, 887-890

 

Οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν, με γνώμονα τους παραπάνω στίχους, ελεύθερα μία πρωτότυπη λογοτεχνική δημιουργία με τη μορφή ποιήματος ή διηγήματος.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου (συμπεριλαμβανομένων Μουσικών & Καλλιτεχνικών) και Α΄τάξης Γενικών Λυκείων (Ημερησίων και Εσπερινών), Μουσικών, Καλλιτεχνικών, και ΕΠΑΛ.

2) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων των ανήλικων μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους.

3) Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δυο κατηγορίες: Ποίηση και Διήγημα. Κατηγορία εφηβικού διηγήματος Κάθε μαθητής/-τρια μπορεί να συμμετάσχει ατομικά με ένα διήγημα στην ελληνική γλώσσα. β) Κατηγορία εφηβικής ποίησης Κάθε μαθητής/-τρια μπορεί να συμμετάσχει ατομικά με ένα ποίημα στην ελληνική γλώσσα.

4) Ο ίδιος διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής και στις δύο κατηγορίες, αρκεί να πληροί τους όρους συμμετοχής για κάθε είδος.

5) Οι συμμετοχές είναι ατομικές. Συλλογικά έργα θα αποκλείονται.

6) Η συμμετοχή γίνεται εν γνώσει των κηδεμόνων των μαθητών μαθητών/τριών και τα έργα συντάσσονται εκτός ωρολογίου προγράμματος.

7) Τα ποιήματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 30 στίχους, τα διηγήματα τις 1500 λέξεις και να είναι δακτυλογραφημένα σε υπολογιστή (όχι χειρόγραφα). Το μέγεθος των χαρακτήρων θα είναι σε όλα 14 (γραμματοσειρά Arial ή Times New Roman)

8) Τα διηγήματα και τα ποιήματα θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τις Διευθύνσεις των σχολείων στη διεύθυνση: [email protected] με τίτλο email: Για τον Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Βιτσέντζος Κορνάρος» με την ένδειξη κατηγορίας: Διήγημα ή Ποίηση. Συνημμένο στο mail θα αποστέλλεται το κείμενο δακτυλογραφημένο σε αρχείο word/pdf με τίτλο διηγήματος/ποιήματος και ψευδώνυμο (π.χ. Ίριδα, Ωρίων, Άστρο κ.ά). Στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα θα υπάρχει συνημμένο και ένα δεύτερο αρχείο μέσα στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή/της μαθήτριας που συμμετέχει: Το ψευδώνυμο, το πραγματικό ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίας του, το τηλέφωνό του (σταθερό και κινητό), e-mail, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του σχολείου του (όνομα, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο). Σχολεία με περισσότερες της μιας συμμετοχές παρακαλούνται να στέλνουν με ξεχωριστό mail την κάθε συμμετοχή με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα λάβουν απαντητικό e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή τους παραλήφθηκε και ότι είναι σύμφωνη με τις τυπικές προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

10) Τα κείμενα πρέπει να αποστέλλονται από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γυμνασίων ή Λυκείων που αναφέρονται στον όρο 1) έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

11) Η Στέγη Βιτσέντζου Κορνάρου έχει το δικαίωμα δημοσίευσης των βραβευθέντων έργων για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Στην περίπτωση δημοσίευσης, θα ζητείται υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται τη δημοσίευση σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο του κειμένου που βραβεύτηκε. Διευκρινίζεται ότι δε θα υπάρχουν χρηματικά έσοδα για τη Στέγη από τα υποβληθέντα έργα, η χρήση των οποίων θα είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

12) Θα υπάρξει αξιολόγηση-αποτίμηση του διαγωνισμού με τη μορφή συνέντευξης από ευρύ δείγμα συμμετεχόντων. Τα απεσταλμένα έργα δεν επιστρέφονται.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ.

ΒΡΑΒΕΙΑ

1) Τα βραβεία για τους/τις νικητές/νικήτριες θα είναι τρία (3) κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία (Ποίηση-Διήγημα) και θα απονεμηθούν ως εξής:

Στον/ην πρώτο/η νικητή/τρια 200 ευρώ και λογοτεχνικά βιβλία.

Στον δεύτερο/η νικητή/τρια 150 ευρώ και λογοτεχνικά βιβλία.

Στον τρίτο/η νικητή/τρια 50 ευρώ και λογοτεχνικά βιβλία.

Επίσης, η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος θα διαθέσει στη Βιβλιοθήκη των σχολείων των δύο πρώτων νικητών συλλογή βιβλίων.

Το σύνολο των όρων συμμετοχής και των βραβείων εδώ.

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Αποτελέσματα του Γ΄ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Αποτελέσματα του Γ΄ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ «Βασίλης Μιχαηλίδης»

  Αποτελέσματα του Γ΄ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ «Βασίλης Μιχαηλίδης»   Η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Γ΄ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος....

8ος Διαγωνισμός Ποίησης – Πεζόμορφου Στοχασμού «Για την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ»

8ος Διαγωνισμός Ποίησης – Πεζόμορφου Στοχασμού «Για την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ»

8ος Διαγωνισμός Ποίησης – Πεζόμορφου Στοχασμού «Για την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ»   Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ελληνόφωνες, 17-39 χρόνων, από Ελλάδα, Κύπρο και Ομογένεια. 2. Το έργο πρέπει να είναι ανέκδοτο...

Δείτε κι αυτά

8ος Διαγωνισμός Ποίησης – Πεζόμορφου Στοχασμού «Για την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ»

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Μαρία Κάλλας

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Μαρία Κάλλας Η Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση Νόστος διοργανώνει Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Μαρία Κάλλας "Η σκέψη και το αίμα μου είναι ελληνικά" Υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Μαρία Κάλλας. Η...

8ος Διαγωνισμός Ποίησης – Πεζόμορφου Στοχασμού «Για την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ»

7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Έργου

H Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.) και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης προκηρύσσουν διαγωνισμό συγγραφής πρωτότυπου Θεατρικού Έργου με ελεύθερη θεματολογία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στήριξης και προώθησης του ελληνικού θεατρικού έργου. Σε μια εποχή που και τα...