2ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Έργου ΕΙΣ ΜΝΗΝΗ ΜΙΚΗ ΝΙΚΗΤΑ

3.08.2020

Στα πλαίσια της προσπάθειας για ανάπτυξη της κυπριακής θεατρικής γραφής η Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, προκηρύσσει παγκόσμιο Διαγωνισμό Συγγραφής Πρωτότυπου Θεατρικού Μονόπρακτου Έργου για Κύπριους που διαμένουν στην Κύπρο ή το εξωτερικό.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ προκηρύσσεται ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΗ ΝΙΚΗΤΑ και αθλοθετείται από την οικογένειά του.

Έπαθλο:

Βραβείο διαγωνισμού 300 ευρώ.

Η κριτική επιτροπή δύναται να απονέμει και επαίνους

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα (δημοτική) και όχι μεταφρασμένα ή διασκευασμένα. Να έχουν διάρκεια μέχρι 40 λεπτά και να διακρίνονται για την σκηνική τους οικονομία και την γλωσσική τους αρτιότητα.
 2. Κάθε συγγραφέας δικαιούται να υποβάλει ένα μόνο έργο. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός έργου, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
 3. Τα πρόσωπα του έργου να μην υπερβαίνουν τα επτά (7).
 4. Τα έργα υποβάλλονται σε τέσσερα δακτυλογραφημένα αντίτυπα με στοιχεία New Roman και 14 στιγμές.
 5. Η Ε.Θ.Σ.Κ. διατηρεί το δικαίωμα της μη απονομής επάθλων στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει ότι τα έργα που κατατέθηκαν δεν ανταποκρίνονται στα ποιοτικά κριτήρια του διαγωνισμού.
 6. Χρόνος υποβολής των έργων: Μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2020. Έργα που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτά. Σαν τελευταία ημερομηνία υποβολής, θα θεωρηθεί η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
 1. Η υποβολή των έργων γίνεται με ψευδώνυμο το οποίο αναγράφεται στο δεξιό πάνω μέρος κάθε σελίδας. Τα στοιχεία του συγγραφέα ( τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ), θα συνοδεύουν το έργο μέσα σε κλειστό φάκελο έξω από τον οποίο θα υπάρχει το ψευδώνυμο του συγγραφέα και ο τίτλος του έργου του.
 2. Συνοδευτικό δικαιολογητικό: Κάθε συγγραφέας οφείλει να προσκομίσει μαζί με το έργο του, υπεύθυνη δήλωσή του ότι το έργο του είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή έχει αποτελέσει τον πυρήνα ή το σενάριο κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και ότι το έργο του δεν έχει υποβληθεί ή βραβευθεί, παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε φορέα. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου θεωρείται άκυρη. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να κλειστεί στον σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία ταυτότητας του συγγραφέα.
 1. Εάν μετά την κατάθεση του έργου και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο συγγραφέας προχωρήσει σε συμφωνία με κάποιο θέατρο για την παρουσίαση του έργου του, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων και να αποσύρει το έργο από τον Διαγωνισμό.

 1. Διεύθυνση αποστολής των έργων:

Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου

Τ.Θ. 51762, 3508 Λεμεσός, Κύπρος

Με την ένδειξη: Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου Έργου.

 1. Απονομή βραβείων – Τα έργα θα διαβαστούν και θα αξιολογηθούν από τετραμελή επιτροπή, που θα οριστεί από το Δ.Σ. της Ε.Θ.Σ.Κ. και θ’ αποτελείται από:

Ένα σκηνοθέτη

Ένα ηθοποιό

Τον πρόεδρο της Ε.Θ.Σ.Κ.

Ένα μέλος του Δ.Σ. της Ε.Θ.Σ.Κ. ή και άλλο ικανό μέλος.

(α) Η κρίση της Επιτροπής για τα βραβεία είναι τελεσίδικη και υποβάλλεται στην Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, μαζί με το σκεπτικό βράβευσης.

(β) Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική τελετή,

(γ) Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθεί στην Ιστοσελίδα της Ε.Θ.Σ.Κ. και στον καθ’ ένα συμμετέχοντα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, καθώς και στη σελίδα της Ε.Θ.Σ.Κ στο Facebook.

(δ)Η επιτροπή θα απονέμει Πρώτο βραβείο ή και Επαίνους, νοουμένου ότι θα υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερα (4) έργα. Σε περίπτωση υποβολής μικρότερου αριθμού έργων, η επιτροπή δύνανται να μην απονείμει βραβείο αλλά μόνο έπαινο.

 1. Πνευματικά δικαιώματα:

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού ανήκουν σ’ αυτόν, εκτός όσων αφορούν στα εξής:

– Στην δημόσια (δωρεάν) ανάγνωση του έργου κατά τη διάρκεια Τελετής απονομής από ηθοποιούς της επιλογής της, Ε.Θ.Σ.Κ με δική της δαπάνη και για ένα χρόνο από την ανακήρυξη των βραβείων.

 1. Αποδοχή όρων:

Οι συμμετέχοντες με την απλή συμμετοχή τους στον διαγωνισμό αποδέχονται τους όρους.

 1. Τα έργα που κατατίθενται στον διαγωνισμό δεν επιστρέφονται και παραμένουν στη βιβλιοθήκη της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου

 1. Κύριο Γιώργο Θεοδοσίου (Πρόεδρος) Τηλ.99 420914 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: theodosiou_ [email protected]
 2. Κυρία Μαρίνα Κακουλλή- Μάστρου (Γραμματέας της Ε.Θ.Σ.Κ.) Τηλ. 99- 489827 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Προκήρυξη Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ)

Προκήρυξη Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ)

Προκήρυξη Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού Η Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ) διοργανώνει τον καθιερωμένο ετήσιο πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης για το 2021, με θέμα: ‘Γι’ αυτά πολεμήσαμε’, εμπνευσμένο από τα λόγια του στρατηγού Μακρυγιάννη προς τους...

Προκήρυξη Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ)

ΙΑΝΟS | Διαγωνισμός Διηγήματος & Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2021

ΙΑΝΟS | Διαγωνισμός Διηγήματος & Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2021 Θέμα: «Ταξίδια» | Έναρξη Διαγωνισμού: Δευτέρα 5 Απριλίου 2021  Κανένα ταξίδι δεν περιορίζεται στον εαυτό του. Εμπεριέχει πλήθος άλλων ταξιδιών. Ζοζέ Σαραμάγκου   Ο IANOS, για τέταρτη συνεχή χρονιά,...

Προκήρυξη Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ)

5ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός από τη δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας προκηρύσσει τον 5ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό στις κατηγορίες Πεζογραφίας, Ποίησης, Θεατρικού έργου και Δοκιμίου. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όσους γράφουν στην ελληνική γλώσσα και κατοικούν ή κατάγονται από τη Μεσσηνία,...

Δείτε κι αυτά

Εικαστικός Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Ανακαλύπτοντας την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης που κατοικεί κοντά μου!» από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Εικαστικός Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Ανακαλύπτοντας την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης που κατοικεί κοντά μου!» από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

1821 - 2021 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συμμετέχει στους εορτασμούς για την Επέτειο των 200 χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία με έναν Εικαστικό Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Ανακαλύπτοντας την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης που...

Παιδικός διαγωνισμός ζωγραφικής από τα ΕΛΤΑ

Παιδικός διαγωνισμός ζωγραφικής από τα ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διοργανώνουν διαγωνισμό ζωγραφικής για παιδιά ηλικίας από 7 έως 15 ετών με τίτλο «Η Επανάσταση του 1821 μέσα από τα μάτια των παιδιών». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα προκύψουν 4 νικητές που θα δουν τη ζωγραφιά τους να...