2ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Έργου ΕΙΣ ΜΝΗΝΗ ΜΙΚΗ ΝΙΚΗΤΑ

3.08.2020

Στα πλαίσια της προσπάθειας για ανάπτυξη της κυπριακής θεατρικής γραφής η Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, προκηρύσσει παγκόσμιο Διαγωνισμό Συγγραφής Πρωτότυπου Θεατρικού Μονόπρακτου Έργου για Κύπριους που διαμένουν στην Κύπρο ή το εξωτερικό.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ προκηρύσσεται ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΗ ΝΙΚΗΤΑ και αθλοθετείται από την οικογένειά του.

Έπαθλο:

Βραβείο διαγωνισμού 300 ευρώ.

Η κριτική επιτροπή δύναται να απονέμει και επαίνους

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα (δημοτική) και όχι μεταφρασμένα ή διασκευασμένα. Να έχουν διάρκεια μέχρι 40 λεπτά και να διακρίνονται για την σκηνική τους οικονομία και την γλωσσική τους αρτιότητα.
 2. Κάθε συγγραφέας δικαιούται να υποβάλει ένα μόνο έργο. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός έργου, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
 3. Τα πρόσωπα του έργου να μην υπερβαίνουν τα επτά (7).
 4. Τα έργα υποβάλλονται σε τέσσερα δακτυλογραφημένα αντίτυπα με στοιχεία New Roman και 14 στιγμές.
 5. Η Ε.Θ.Σ.Κ. διατηρεί το δικαίωμα της μη απονομής επάθλων στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει ότι τα έργα που κατατέθηκαν δεν ανταποκρίνονται στα ποιοτικά κριτήρια του διαγωνισμού.
 6. Χρόνος υποβολής των έργων: Μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2020. Έργα που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτά. Σαν τελευταία ημερομηνία υποβολής, θα θεωρηθεί η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
 1. Η υποβολή των έργων γίνεται με ψευδώνυμο το οποίο αναγράφεται στο δεξιό πάνω μέρος κάθε σελίδας. Τα στοιχεία του συγγραφέα ( τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ), θα συνοδεύουν το έργο μέσα σε κλειστό φάκελο έξω από τον οποίο θα υπάρχει το ψευδώνυμο του συγγραφέα και ο τίτλος του έργου του.
 2. Συνοδευτικό δικαιολογητικό: Κάθε συγγραφέας οφείλει να προσκομίσει μαζί με το έργο του, υπεύθυνη δήλωσή του ότι το έργο του είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή έχει αποτελέσει τον πυρήνα ή το σενάριο κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και ότι το έργο του δεν έχει υποβληθεί ή βραβευθεί, παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε φορέα. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου θεωρείται άκυρη. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να κλειστεί στον σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία ταυτότητας του συγγραφέα.
 1. Εάν μετά την κατάθεση του έργου και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο συγγραφέας προχωρήσει σε συμφωνία με κάποιο θέατρο για την παρουσίαση του έργου του, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων και να αποσύρει το έργο από τον Διαγωνισμό.

 1. Διεύθυνση αποστολής των έργων:

Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου

Τ.Θ. 51762, 3508 Λεμεσός, Κύπρος

Με την ένδειξη: Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου Έργου.

 1. Απονομή βραβείων – Τα έργα θα διαβαστούν και θα αξιολογηθούν από τετραμελή επιτροπή, που θα οριστεί από το Δ.Σ. της Ε.Θ.Σ.Κ. και θ’ αποτελείται από:

Ένα σκηνοθέτη

Ένα ηθοποιό

Τον πρόεδρο της Ε.Θ.Σ.Κ.

Ένα μέλος του Δ.Σ. της Ε.Θ.Σ.Κ. ή και άλλο ικανό μέλος.

(α) Η κρίση της Επιτροπής για τα βραβεία είναι τελεσίδικη και υποβάλλεται στην Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, μαζί με το σκεπτικό βράβευσης.

(β) Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική τελετή,

(γ) Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθεί στην Ιστοσελίδα της Ε.Θ.Σ.Κ. και στον καθ’ ένα συμμετέχοντα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, καθώς και στη σελίδα της Ε.Θ.Σ.Κ στο Facebook.

(δ)Η επιτροπή θα απονέμει Πρώτο βραβείο ή και Επαίνους, νοουμένου ότι θα υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερα (4) έργα. Σε περίπτωση υποβολής μικρότερου αριθμού έργων, η επιτροπή δύνανται να μην απονείμει βραβείο αλλά μόνο έπαινο.

 1. Πνευματικά δικαιώματα:

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού ανήκουν σ’ αυτόν, εκτός όσων αφορούν στα εξής:

– Στην δημόσια (δωρεάν) ανάγνωση του έργου κατά τη διάρκεια Τελετής απονομής από ηθοποιούς της επιλογής της, Ε.Θ.Σ.Κ με δική της δαπάνη και για ένα χρόνο από την ανακήρυξη των βραβείων.

 1. Αποδοχή όρων:

Οι συμμετέχοντες με την απλή συμμετοχή τους στον διαγωνισμό αποδέχονται τους όρους.

 1. Τα έργα που κατατίθενται στον διαγωνισμό δεν επιστρέφονται και παραμένουν στη βιβλιοθήκη της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου

 1. Κύριο Γιώργο Θεοδοσίου (Πρόεδρος) Τηλ.99 420914 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: theodosiou_ [email protected]
 2. Κυρία Μαρίνα Κακουλλή- Μάστρου (Γραμματέας της Ε.Θ.Σ.Κ.) Τηλ. 99- 489827 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Διαγωνισμός ανέκδοτου παιδικού/εφηβικού μυθιστορήματος

Διαγωνισμός ανέκδοτου παιδικού/εφηβικού μυθιστορήματος

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) προκηρύσσει τον καθιερωμένο ετήσιο διαγωνισμό του για ανέκδοτο παιδικό ή εφηβικό μυθιστόρημα, με αθλοθέτη το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Θα δοθεί  το ποσό των 600 ΕΥΡΩ για τo πρώτο βραβείο  ή/και το...

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης της ΕΛΣΗ για το 2021

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης της ΕΛΣΗ για το 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της ΕΛΣΗ για το 2021 Το Δ.Σ. της Εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης για το 2021, που είχε ως θέμα:  “Γι’ αυτά πολεμήσαμε”, εμπνευσμένο από τα λόγια...

Δείτε κι αυτά

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης της ΕΛΣΗ για το 2021

Αποτελέσματα 2ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού ‘Παύλος Αυθίνος’

Αποτελέσματα 2ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 'Παύλος Αυθίνος' - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- 31 ετών και άνω ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΑΣΙΟΣ, Το κόκκινο βιολί Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, Μπαμ, κρακ, ντριν ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Η κυρία Φρόσω ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΙ,  Σύστημα...

Διαγωνισμός ανέκδοτου παιδικού/εφηβικού μυθιστορήματος

Δ’ Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πνευματικών Οριζόντων Λεμεσού 2021-2022

Δ' ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΖΌΝΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 2021-2022   Προκήρυξη Οι Πνευματικοί Ορίζοντες Λεμεσού, εφαλτήριο λόγου, τέχνης και πολιτισμού, μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών τους δραστηριοτήτων, προκηρύσσουν τον Δ΄ Πανελλήνιο λογοτεχνικό...