5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης από το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ

Δημοσίευση: 27.06.2023

Κατηγορία

5ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ προσηλωμένο σταθερά στους στόχους που έχουν διακηρυχθεί από τον Πρόεδρό του, με την επιθυμία της διαρκούς συνεισφοράς στα λογοτεχνικά δρώμενα της πόλης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης

μεταξύ των Ελλήνων, ανεξαρτήτως φύλου και τόπου διαμονής, που ομιλούν και γράφουν στην Ελληνική γλώσσα.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Τα ποιήματα που θα αποσταλούν πρέπει να είναι ανέκδοτα. Να μην έχουν δημοσιοποιηθεί ούτε να δημοσιοποιηθούν μέχρι το πέρας του διαγωνισμού και την απονομή των βραβείων.
 • Το ποίημα που θα αποσταλεί, για συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) στίχους.
 • Να είναι δακτυλογραφημένο. Όχι χειρόγραφο. Στη μία όψη της σελίδας (μέγεθος σελ. Α4). Γραμματοσειρά Η/Υ Times New Roman μέγεθος 12 σε διάστιχο 1.
 • Το ποίημα που μετέχει στο διαγωνισμό δεν επιστρέφεται στον συγγραφέα.
 • Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των ποιημάτων σε οποιαδήποτε από τις εκδόσεις του, και στα έντυπα των χορηγών του διαγωνισμού.
 • Η αποστολή του έργου γίνεται με απλή ταχυδρομική διαδικασία μέσω των ΕΛΤΑ. Απευθύνεται προς το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, με την ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, στη διεύθυνση Πύλης 7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.18531

Για την ταχυδρομική αποστολή ισχύουν τα εξής

 • Σε φάκελο με τη διεύθυνση του Ιδρύματος όπως δίδεται στην § 6, και χωρίς τα στοιχεία του αποστολέα τοποθετείται το αποστελλόμενο έργο σε πέντε (5) αντίτυπα.
 • Στην κορυφή κάθε αντιτύπου αναγράφεται το ψευδώνυμο του δημιουργού, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο ή ενδεικτικό της ταυτότητάς του. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή θεωρείται και καθίσταται ΑΚΥΡΗ.
 • Το έργο μπορεί να αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή.( cd)
 • Σε δεύτερο μικρότερο σφραγισμένο φάκελο, εσώκλειστο στον πρώτο, επί του οποίου, στην εξωτερική πλευρά, αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του αποστολέα, περιέχονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό ως εξής:

             α) Επώνυμο, β) Όνομα, γ) Ονοματεπώνυμο Πατέρα, δ) Φύλλο (όπου κρίνεται απαραίτητο), ε) Ηλικία (απαραίτητη), στ) Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και διαμονής, ζ) Ταχυδρομική διεύθυνση η) Μέσα επικοινωνίας υποχρεωτικά (Τηλ. Σταθερό/Κινητό, e- mail απαραίτητο) στ) Απλή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι τα προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντος που περιέχονται στον εσώκλειστο φάκελο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωσή του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το έργο δημοσιευθεί σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην Παράγραφο 5.

 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μετέχει με ένα και μόνο έργο
 • Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαιώματα οιασδήποτε αποζημίωσης από την δημοσίευση του έργου τους, συμφώνως με όσα προβλέπονται στην § 5. Όσοι έχουν αντίρρηση με το εν λόγω δικαίωμα να το διατυπώσουν γραπτώς σε ξεχωριστό φύλλο που θα συνοδεύει την αποστολή του ποιήματος. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης της συμμετοχής.
 • Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 1 Ιουλίου 2023 και καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή έργων η 31 Οκτωβρίου 2023. Η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα της ολιγοήμερης παράτασης. Ημερομηνία αποστολής θεωρείται η αναγραφόμενη στο φάκελο από τη σφραγίδα του Ταχυδρομικού Γραφείου.

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 • Τα βραβεία είναι χρηματικά και απονέμονται ως εξής:

 1ο Βραβείο:   € 300 (τριακόσια €)

 2ο Βραβείο:   € 200 (διακόσια €)

 3ο Βραβείο:   € 100 (εκατό €)

 • Έπαινοι. Εκτός των βραβείων θα απονεμηθούν και τρεις (3) έπαινοι: Α, Β και Γ.
 • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στην ιδιόκτητη αίθουσα του Ιδρύματος στην οδό Κόδρου 10 στον Πειραιά. Η ημερομηνία, η ώρα και λοιπές οδηγίες για την προσέλευση των συμμετεχόντων, θα ανακοινωθούν από τον Τύπο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αποστολή e-mail στους συμμετέχοντες.
 • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί έντυπη εύφημος μνεία για την συμμετοχή τους.
 • Η παραλαβή του βραβείου, των επαίνων και των υπολοίπων διακρίσεων πραγματοποιείται από τον συμμετέχοντα κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απονομής των διακρίσεων, ή από εκπρόσωπό του ο οποίος θα παρίσταται στην εκδήλωση .
 • Σχετικά με τον εκπρόσωπο αυτός αντιπροσωπεύει ΕΝΑΝ και μόνο συμμετέχοντα.
 • Τα χρηματικά βραβεία καταβάλλονται με το πέρας της εκδήλωσης στους δικαιούχους ή εκπροσώπους τους.
 • Σε περίπτωση μη παρουσίας του βραβευμένου ποιητή ή του αντιπροσώπου του τα χρήματα του βραβείου περιέρχονται στο ταμείο του Ιδρύματος που προκηρύσσει το διαγωνισμό προς όφελος αυτού. Οι τίτλοι που δεν παρελήφθησαν κατά την εκδήλωση δύνανται να παραλαμβάνονται από τα γραφεία του ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του. (Τρίτη και Πέμπτη από 12 μεσημβρινή έως 3 μ.μ.)

Τέλος, το Ίδρυμα με την προκήρυξη του διαγωνισμού δεν προσβλέπει σε ίδια οφέλη οιουδήποτε είδους. Επιδιώκει με την διενέργεια του διαγωνισμού (και την εκδήλωση απονομής των βραβείων) να αναδειχθούν νέοι δημιουργοί και να στηριχθούν παλαιότεροι προσβλέποντας στην ανάδειξη του Πειραιά ως κέντρου ανάδειξης της λογοτεχνικής παραγωγής.

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Οι προσφορές των εφημερίδων για το Σαββατοκύριακο 24 – 25 Φεβρουαρίου 2024

Οι προσφορές των εφημερίδων για το Σαββατοκύριακο 24 – 25 Φεβρουαρίου 2024

Real News Καθημερινή Πρώτο Θέμα Το Βήμα της Κυριακής Δώστε μας το email σας και κάθε Παρασκευήθα έχετε στα εισερχόμενά σας τις προσφορές των εφημερίδων (Δεν στέλνουμε ανεπιθύμητη αλληλογραφία ενώ μπορείτε να διαγραφείτε με ένα κλικ και δεν θα...

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Διηγήματος από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Γιάννης Σκαρίμπας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ με ελεύθερο θέμα εμπνευσμένο από το έργο του πολυσχιδούς δημιουργού. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμμετέχουν με ένα...

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

4ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2024 από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 2024 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι εκδόσεις Ηλιαχτίδα προκηρύσσουν τον 4ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2024, στην κατηγορία Διήγημα με κοινωνικό θέμα. Ο Διαγωνισμός λήγει στις 20 Απριλίου 2024 και το όριο...

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

1ος Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Μονολόγου και Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου 2024 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ»

1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ», προκηρύσσει τον 1ο Διαγωνισμό Συγγραφής Θεατρικού Μονολόγου και Συγγραφής...

Δείτε κι αυτά

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Διηγήματος από το περιοδικό Μανδραγόρας και την εφημερίδα ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Γιάννης Σκαρίμπας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ με ελεύθερο θέμα εμπνευσμένο από το έργο του πολυσχιδούς δημιουργού. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμμετέχουν με...

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
4ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2024 από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα

4ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2024 από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 2024 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι εκδόσεις Ηλιαχτίδα προκηρύσσουν τον 4ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2024, στην κατηγορία Διήγημα με κοινωνικό θέμα. Ο Διαγωνισμός λήγει στις 20 Απριλίου 2024 και το όριο...

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
1ος Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Μονολόγου και Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου 2024 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ»

1ος Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Μονολόγου και Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου 2024 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ»

1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ», προκηρύσσει τον 1ο Διαγωνισμό Συγγραφής Θεατρικού Μονολόγου και Συγγραφής...