Θούριος ἤτοι Ὁρμητικὸς Πατριωτικὸς Ὕμνος πρῶτος, εἰς τὸν ἦχον, MIA ΠΡΟΣΤΑΓΗ ΜΕΓΑΛΗ   1797   Ο «Θούριος» του Ρήγα είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και  ο πιο διαδεδομένος προεπαναστατικός πατριωτικός ύμνος. Γράφτηκε...

Διαβάστε Περισσότερα