ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΔ’ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2017

2.01.2018

 

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός προκηρύσσει τον ΛΔ’ Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πεζογραφίας, Ποιήσεως και Δοκιμίου. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όσους γράφουν ποίηση και πεζό λόγο στην ελληνική γλώσσα, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, εθνικότητας και ηλικίας.

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η υποβολή των έργων στον Φ.Σ.Π. θα πραγματοποιηθεί από 1-22 Μαρτίου 2018 (για όσους αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου λαμβάνεται ως αποδεικτικό στοιχείο ή σφραγίδα του Ταχυδρομείου). Κάθε συμμετοχή πού θα σταλεί εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα ή σε περισσότερα σκέλη του Διαγωνισμού, με μία ποιητική συλλογή (έως 10 ποιήματα), με ένα διήγημα (έως 2000 λέξεις) ή/και με ένα δοκίμιο (έως 2000 λέξεις).

Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αδημοσίευτα και δημιουργήματα ενός και μόνον συγγραφέως.

Τα έργα πρέπει να υποβληθούν δακτυλογραφημένα σε τρία (3) αντίτυπα στη Γραμματεία του Συλλόγου, συνοδευόμενα από κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εσωκλείονται το ονοματεπώνυμο, ή διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail του συγγραφέως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του Συλλόγου (Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, 10561 Αθήναι, με την ένδειξη: «Για τον ΛΔ’ Λογοτεχνικό Διαγώνισμα). Στην εξωτερική όψη του φακέλου όπως και στην πρώτη σελίδα εκάστου αντιτύπου πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο.

Στον παρόντα Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει Βραβείο (και όχι Έπαινο) σε προηγούμενο Λογοτεχνικό διαγωνισμό του Συλλόγου, στο αντίστοιχο σκέλος, καθώς και τα μέλη του Συλλόγου.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται να απονείμει σε κάθε σκέλος του Διαγωνισμού Βραβεία, Επαίνους ή να μην απονείμει καμία διάκριση.

Η τελική απόφαση της Κριτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου εντός του Ιουλίου 2018.

Σε όλους τους διακριθέντες θα απονεμηθεί τιμητικό δίπλωμα σε ειδική εκδήλωση, η ημερομηνία της οποίας θα κοινοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση του Συλλόγου.

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΜΙΚΡΟΠΑΝΝΑΚΗΣ                                                ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών                                                                    Νομικός

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Οι προσφορές των εφημερίδων

Κερδίστε το!

Οι ταινίες της εβδομάδας

Οδηγός ιστοσελίδας

Αρχείο