Προκήρυξη λογοτεχνικού διαγωνισμού ενηλίκων

21.07.2017

Αναλυτικά:


 

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει, για το έτος 2017, τους πιο κάτω Πανελλήνιους Διαγωνισμούς:

 

 

α) ΠΟΙΗΣΗΣ:       Μέχρι είκοσι (20) στίχους έμμετρους ή ελεύθερους.

 

β) ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ: Μέχρι  τέσσερις (4) σελίδες, μεγέθους Α4,  με θέμα: “Διαβάζοντας Νίκο Καζατζάκη”

 

γ) ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ: Μέχρι  τέσσερις (4) σελίδες, μεγέθους Α4

 

δ) ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: Μέχρι  πενήντα  (50) σελίδες, μεγέθους Α4

 

ε) ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: (Ποίηση ή Διηγήματα), τριών τυπογραφικών και άνω (Έκδοση 2016-2017)

 

Όλα  τα θέματα του διαγωνισμού είναι ελεύθερα και μέγεθος γραμματοσειράς arial 12.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1. Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.

 

2. Να υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο, το οποίο θα αναγράφεται στο επάνω δεξιό μέρος του κειμένου. Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) του διαγωνιζομένου να κλεισθούν σε μικρό φάκελο και στο εξωτερικό του μέρος να αναγραφεί το ψευδώνυμο. Τα πέντε αντίτυπα και ο μικρός φάκελος να σταλούν με απλή επιστολή (όχι συστημένη) στη διεύθυνση:

 

Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών

 

Τ. Θ. .8231  Τ.Κ. 102 10 Αθήνα

 

Στο επάνω αριστερό μέρος του φακέλου αποστολής να αναγραφεί το ψευ­δώνυμο.

 

3. Ημερομηνία υποβολής είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017. Θα λαμβάνεται υπό­ψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

 

4. Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται.

 

5. Ο χρόνος και ο χώρος της απονομής των βραβείων και επαίνων θα ανακοινω­θεί έγκαιρα τηλεφωνικώς στους ενδιαφερόμενους και θ’ αναρτηθεί από την 14η Δεκεμβρίου 2017 στις ιστοσελίδες  της Ένωσης: www.logotexnes.gr  και ellineslogotexnes.gr

 

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης δεν μπορούν να συμμε­τάσχουν, καθώς και οι τιμηθέντες με πρώτο βραβείο σε προηγούμενους δια­γωνισμούς της Ένωσης.

 

7. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων.

 

8. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο τηλέφωνο 210-3819571, καθημερινώς.

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ                                      ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ

 

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Οι προσφορές των εφημερίδων

Κερδίστε το!

Οι ταινίες της εβδομάδας

Οδηγός ιστοσελίδας

Αρχείο