Ανενημέρωτος ή ανημέρωτος;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Ανενημέρωτος ή ανημέρωτος;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Ανενημέρωτος ή ανημέρωτος;

Ποιο είναι το σωστό;

 

Η ενημέρωση στις μέρες μας είναι σημαντική και καλό θα είναι κανείς να μην είναι… ανενημέρωτος! Διότι, ο ανημέρωτος είναι εκείνος που δεν έχει εξημερωθεί (α στερητικό + ημερώνω). Η ορθή γραφή λοιπόν είναι ανενημέρωτος (α στερητικό + ενημέρωνω, ενημέρωση) και καλό θα είναι να ενημερωθούμε σωστά!