Απολωλός ή απολωλό(ν) είναι το πρόβατο;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Απολωλός ή απολωλό(ν) είναι το πρόβατο;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Δείτε κι αυτά