Αποποιούμαι τις ευθύνες ή αποποιούμαι των ευθυνών μου;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Αποποιούμαι τις ευθύνες ή αποποιούμαι των ευθυνών μου;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Δείτε κι αυτά