Μαθητικός Διαγωνισμός Συγγραφής Παραμυθιού με θέμα: ‘«Κάνε μια ευχή», είπε ο μαγικός καθρέφτης’

21.01.2019

Πρόσκληση συμμετοχής στον Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Παραμυθιού με θέμα: ‘«Κάνε μια ευχή», είπε ο μαγικός καθρέφτης’                                                                                                                                              

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια του Διευθυντή της, Δρ. Χρήστου Γεωργίου σε συνεργασία με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων δια της Διευθύντριάς του,  Δρ. Βιργινίας Αρβανιτίδου και το Δημοτικό Σχολείο Λητής δια της Διευθύντριάς του, κυρίας Κυριακής Μιζαμίδου (συγγραφέως, MSc στη δημιουργική γραφή) προκηρύσσει  τον 3ο  Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Παραμυθιού με θέμα: «‘Κάνε μια ευχή’, είπε ο μαγικός καθρέφτης».

Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων της χώρας και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει, να αφυπνίσει, να δημιουργήσει νέους αναγνώστες και νέες αναγνώστριες, να εμπνεύσει νέους και νέες δημιουργούς μέσα από τα μονοπάτια των παραμυθιών, της κριτικής σκέψης, της αφήγησης, της δημιουργικής γραφής και της εικονογράφησης.

Τα παιδιά που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό καλούνται να δημιουργήσουν συγγραφικές ομάδες 3 τουλάχιστον ατόμων. Στη συνέχεια, δουλεύοντας ομαδικά και συνεργατικά θα έχουν τη δυνατότητα να στοχαστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και τελικά να αποτυπώσουν στο χαρτί τις σκέψεις, τα όνειρα, τις ελπίδες, τις προσδοκίες, ακόμα και τους φόβους τους μέσα από πρωτότυπες παραμυθιακές ιστορίες.

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού είναι το ακόλουθο:

31-3-2019 συγγραφή παραμυθιών και υποβολή των κειμένων.

15-5-2019 αξιολόγηση των υποβληθέντων παραμυθιών.

31-5-2018 ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Στον διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές μόνο ομαδικές συμμετοχές (οι ομάδες δύνανται να αποτελούνται από 3 ή περισσότερα παιδιά, χωρίς περιορισμό στον μέγιστο αριθμό), που θα υποβληθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και την Κυριακή 31-3-2019. Οι  προδιαγραφές του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες:

 • Η έκταση του παραμυθιού δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τις 1000 λέξεις (για μαθητές/ήτριες Δημοτικού Σχολείου) και τις 600 λέξεις (για μαθητές/ήτριες Νηπιαγωγείου).
 •          Κάθε συμμετοχή θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] και θα περιλαμβάνει:
 • Το κείμενο του παραμυθιού σε αρχείο Word, σελίδα A4, 1 διάστιχο, κανονικά περιθώρια, γραμματοσειρά Bookman old style, μέγεθος ηλεκτρονικά.
 • Προαιρετικά 1 έως και 3 ζωγραφιές, που θα υποβληθούν σε αρχείο jpg και  ξεχωριστά από το κείμενο.
 • Συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στο τέλος του εγγράφου.
 • Ο τίτλος του παραμυθιού «‘Κάνε μια ευχή’, είπε ο μαγικός καθρέφτης» δύναται να εμπλουτιστεί με υπότιτλο ελεύθερης έμπνευσης.
 • Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι τέσσερις και αφορούν:
 • Μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείου
 • Μαθητές και μαθήτριες Α’ & Β’ τάξης Δημοτικού Σχολείου
 • Μαθητές και μαθήτριες Γ’ & Δ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου
 • Μαθητές και μαθήτριες Ε’ & Στ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου
 • Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να υποβάλει το μέγιστο δύο συμμετοχές σε κάθε κατηγορία.
 • Όλες οι μαθητικές ομάδες που θα συμμετάσχουν θα λάβουν έπαινο.
 • Τα παραμύθια που θα διακριθούν, θα εκδοθούν από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book) με ISBN και ελεύθερη πρόσβαση.
 • Η αξιολόγηση των παραμυθιών θα γίνει με διαδικασία ανώνυμης κρίσης και για τη διασφάλισή της δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση των υποβληθέντων κειμένων, μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Στην κριτική επιτροπή θα συμμετάσχουν στελέχη της εκπαίδευσης, αφηγήτριες παραμυθιών και συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας.

            Τα κριτήρια αξιολόγησης των παραμυθιών αφορούν:

 • Την πρωτοτυπία του παραμυθιού.
 • Τα δομικά στοιχεία του παραμυθιού: (έναρξη και κλείσιμο, εισαγωγή ηρώων/ίδων, εξέλιξη και πλοκή, εναλλαγή χώρων και καταστάσεων, δράση ηρώων/ίδων, αντιμετώπιση και λύση προβλήματος, χρήση μοτίβων κ.λπ.).
 • Τα υφολογικά και αισθητικά γνωρίσματα του παραμυθιού (συνοχή-συνεκτικότητα – εκφραστικά μέσα – λειτουργία).
 • Τα συναισθήματα και τις εικόνες που γεννιούνται από το παραμύθι και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται.

Η συγγραφή των παραμυθιών θα γίνεται από τους μαθητές και τις μαθήτριες εντός ωρολογίου προγράμματος και κατά προτίμηση με διαθεματική προσέγγιση που δύναται να συμπεριλάβει διάφορα γνωστικά αντικείμενα, π.χ. τη Γλώσσα (παραγωγή κειμένων, δημιουργική γραφή, κατανόηση κειμενικών ειδών), τα Εικαστικά (εικονογράφηση του παραμυθιού, καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία), τη Θεατρική Αγωγή (παραγωγή κειμένων με θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές, δραματοποίηση παραμυθιών, καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία), την Πληροφορική (χρήση Η/Υ, αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών) κ.λπ.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται συνθήκες διεπιστημονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημών, εμπλουτίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της ενασχόλησης με το παραμύθι που αποτελεί ένα ξεχωριστό λαϊκό και έντεχνο λογοτεχνικό είδος και το οποίο µπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την κατανόηση και παραγωγή διαφόρων κειμενικών ειδών γραπτού και προφορικού λόγου καθώς και τη συσχέτισή του με άλλες μορφές Τέχνης. Η εφαρμογή τέτοιων πρακτικών συνεισφέρει στην κινητοποίηση των μαθητών και μαθητριών στην κατεύθυνση δημιουργικών δράσεων για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, της φαντασίας και της συγγραφικής επινοητικότητας, στην καλλιέργεια της δεξιότητας αφήγησης ιστοριών, συναισθημάτων ή  και καταστάσεων και της περιγραφής προσώπων, τόπων και αντικειμένων με βιωματικό τρόπο, στη γλωσσική καλλιέργεια, στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας, στη δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην τάξη.

Επιπροσθέτως, η Ευέλικτη Ζώνη, οι δράσεις Φιλαναγνωσίας αλλά και τα Πολιτιστικά Προγράμματα, τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προτείνονται ως ευεπίφορα πεδία αξιοποίησης για την επίτευξη των στόχων του διαγωνισμού.

  Τέλος επισημαίνονται τα εξής:

 • Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του  σε ηλεκτρονικό μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης (οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα φυλάσσονται στο αρχείο του εκάστοτε σχολείου).
 • Δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των υποβληθέντων στον διαγωνισμό κειμένων μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 • Δεν υπάρχει καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες και δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα για τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και το Δημοτικό Σχολείο Λητής.
 • Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και το Δημοτικό Σχολείο Λητής αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης και θα εξασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Ιστορία

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Ιστορία

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας τα θέματα της Ιστορίας της Α' Λυκείου. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα θέματα σε συμπιεσμένη μορφή εδώ Αναλυτική αναζήτηση...

Πόσοι εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι εμβολιασμένοι

Πόσοι εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι εμβολιασμένοι

Μιλώντας από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, η Υπουργός Παιδείας ανάφερε ότι το ποσοστό των εμβολιασμένων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκεται στο 82% ενώ στους μαθητές το ποσοστό ανέρχεται σε 35% για τις ηλικίες 15 έως 18 ετών και...

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Ιστορία

Τράπεζα θεμάτων: Α’ Λυκείου – Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας τα θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Α' Λυκείου. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα θέματα σε συμπιεσμένη μορφή εδώ Αναλυτική...

Δείτε κι αυτά

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κριτήριο Αξιολόγησης – «Ζωή – πατίνι» με τη νέα μόδα στην Ευρώπη

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: Κριτήριο Αξιολόγησης – «Ζωή – πατίνι» με τη νέα μόδα στην Ευρώπη

«Ζωή – πατίνι» με τη νέα μόδα στην Ευρώπη Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Κριτήριο Αξιολόγησης   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Κείμενο 1 «Ζωή – πατίνι» με τη νέα μόδα στην Ευρώπη Είναι βέβαιο ότι η είδηση που ακολουθεί θα λυπήσει τους λάτρεις των ηλεκτρικών...

ΙΕΠ – Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων: Τεκμηρίωση αποτίμησης αξόνων

ΙΕΠ – Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων: Τεκμηρίωση αποτίμησης αξόνων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής οδηγός για την τεκμηρίωση αποτίμησης αξόνων για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με τον οδηγό, η τεκμηρίωση αφορά στη συνοπτική καταγραφή των πεπραγμένων του σχολείου και των εκπαιδευτικών...

Τι είναι το edupass.gov.gr που εισήχθη με τροπολογία για ψήφιση στη Βουλή

Τι είναι το edupass.gov.gr που εισήχθη με τροπολογία για ψήφιση στη Βουλή

Με τροπολογία που εισήχθη σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δια της οποίας θα γίνεται ο έλεγχος για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για δυνατότητα φυσικής παρουσίας σε κάθε εκπαιδευτική δομή, ανεξαρτήτως τύπου...