Παραλήφθηκε ή παραλείφθηκε;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Παραλήφθηκε ή παραλείφθηκε;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Δείτε κι αυτά