Παραλήφθηκε ή παραλείφθηκε;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Παραλήφθηκε ή παραλείφθηκε;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Παραλήφθηκε ή παραλείφθηκε;

Πότε χρησιμοποιούμε το ένα και πότε το άλλο;

 

Παραλήφθηκε: Όταν παραλαμβάνουμε κάτι (από το ρήμα παραλαμβάνω)

Παραλείφθηκε: Όταν παραλείπουμε κάτι (από το ρήμα παραλείπω)

Έτσι, το γράμμα παραλήφθηκε ενώ το ευκόλως εννοούμενο… παραλείφθηκε!