19ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός της Εταιρείας Τεχνών, Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου

Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών: 30/4/2019