5ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού

Δημοσίευση: 28.05.2018

Κατηγορία

Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει τον 5ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ενηλίκων για τη συγγραφή δοκιμίου με θέμα: «Η Μικρά Ασία μέσα από τη Λογοτεχνία».

Οι συγγραφείς – δοκιμιογράφοι  είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν όλα ή ορισμένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτό το είδος του πεζού λόγου.

Αναλυτικότερα:

Να συγγράψουν ένα κείμενο μέτριας έκτασης (προσδιορίζεται παρακάτω), που να απηχεί τις προσωπικές τους απόψεις σε σχέση με το θέμα, δηλαδή την απεικόνιση (ιστορική, κοινωνική, θρησκευτική, πολιτική, οικονομική, γεωγραφική, ηθογραφική, λαογραφική κλπ.) της Μ. Ασίας στη λογοτεχνία. Μπορούν να αναφερθούν στο έργο ενός λογοτέχνη ή περισσότερων λογοτεχνών ανάλογα με την πείρα τους (λογοτεχνικά διαβάσματα του γράφοντος π.χ.) και προσωπικές τους αντιλήψεις.

Όλα τα ανωτέρω μέσα στο επιτρεπόμενο όριο της ανθρώπινης δεοντολογίας και της αισθητικής παρουσίασης.

Την πραγματοποίηση του διαγωνισμού θα αναλάβει 5μελής Επιτροπή Αξιολόγησης με Πρόεδρο μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και 4 μέλη, λογοτέχνες εγνωσμένου κύρους και σχετικής εμπειρίας.

Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό:

 • Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
 • Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Οι διακρίσεις του διαγωνισμού κατά σειρά αξιολόγησης θα είναι:

1ο Βραβείο, 2ο Βραβείο, 3ο Βραβείο.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να απονείμει και τις διακρίσεις του επαίνου και της ευφήμου μνείας, κατά την κρίση της. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απονείμει κάποια από τις διακρίσεις ή και καμία από αυτές.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως την 30η Νοεμβρίου 2018 ενώ οι διακρίσεις θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή και θα συνοδεύονται από περγαμηνή και τιμητική πλακέτα.

Το κείμενο ή τα κείμενα στα οποία θα απονεμηθεί το 1ο  Βραβείο, θα δημοσιευθούν με δαπάνη του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. σε ειδική έκδοση 1.000 αντιτύπων, από τα οποία ανάλογος αριθμός θα δοθεί στον συγγραφέα ή τους συγγραφείς.

Τα αντίτυπα θα διατίθενται δωρεάν:

 • Την ημέρα της παρουσίασης της έκδοσης και απονομής των διακρίσεων
 • Μέχρι εξάντλησής τους από τα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Μετά τη διάθεσή τους, οι συγγραφείς μπορούν να δημοσιεύσουν το έργο τους, όπως εκείνοι επιθυμούν.

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

 1. Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ένα (1) κείμενο.
 2. Ως έκταση των κειμένων ορίζονται οι 100 έως 250 σελίδες περίπου.
 3. Τα κείμενα να είναι γραμμένα με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος στοιχείων 12, διάστιχο μονό και περιθώρια άνω και κάτω 2 εκ. Ο τίτλος του έργου και τα κεφαλαία να είναι γραμμένα με μέγεθος 14 bold.
 4. Να μην αναγράφουν στις σελίδες τους το όνομα ή το ψευδώνυμο του συγγραφέα.
 5. Να αποστέλλονται στη διεύθυνση ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Πατρ. Ιωακείμ 4, 14234 Νέα Ιωνία, επί συστάσει εντός ενός φακέλου, όπου στη θέση του αποστολέα να αναγράφεται ψευδώνυμο, διεύθυνση και η ένδειξη: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.

Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει τα εξής:

 • Ένα (1) αντίγραφο του κειμένου.
 • Ένα (1) CD με το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Ένα (1) άγραφο σφραγισμένο φάκελο, όπου θα εσωκλείεται το όνομα του συγγραφέα, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα και ο τίτλος του κειμένου.

Ο άγραφος σφραγισμένος φάκελος ανοίγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης μόνο σε περίπτωση διάκρισης του έργου.  Έργα που υποβάλλονται κατά παράβαση του όρου αυτού αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των κειμένων ορίζεται η Παρασκευή 2/11/2018   με σφραγίδα ταχυδρομείου.

Για το Διοικ. Συμβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Πρόεδρος

Για πληροφορίες :

ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. – Πατρ. Ιωακείμ 4 – 142 34 Ν. Ιωνία

Τηλ. 210 27 90 115 – Email : [email protected]

Εγγραφείτε στην ενημέρωση
των λογοτεχνικών διαγωνισμών

(Με κάθε νέα δημοσίευση άρθρου που αφορά λογοτεχνικό διαγωνισμό)

Ακολουθήστε μας

Πανελλήνιος διαγωνισμός ποίησης 2024 από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ)

9ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

  9ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκάδας - Για να δείτε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και για τη συμμετοχή σας κλικ εδώ...

Δείτε κι αυτά

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
Πανελλήνιος διαγωνισμός ποίησης 2024 από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ)

Πανελλήνιος διαγωνισμός ποίησης 2024 από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ)

  Πανελλήνιος διαγωνισμός ποίησης 2024 από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ) - Για να δείτε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και για τη συμμετοχή σας κλικ εδώ...

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
9ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

9ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

  9ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκάδας - Για να δείτε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και για τη συμμετοχή σας κλικ εδώ...

Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί
3ος Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού μονολόγου του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2024

3ος Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού μονολόγου του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2024

  3ος Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού μονολόγου του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2024 - Για να δείτε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και για τη συμμετοχή σας κλικ εδώ...