Επιστρέφοντας στην Αρχαία Ελλάδα…   Anthony Long  ‘‘Νους, Ψυχή και Σώμα στον αρχαίο ελληνικό στοχασμό’’   Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης - γράφει ο Άγγελος Πετρουλάκης - Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία ταξιδεύει… Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία κυριαρχεί στις πανεπιστημιακές...

Διαβάστε Περισσότερα