Προ των πυλών, όρια ορώ.

Η μέθεξη ανέφικτη. Επέχω.

Ευήθης έποικος δυσιερώ,

σε αυτόχθονες σοφούς προστρέχω.

 

Έθη ανήδονα

τα σώματα κοπιάζουν,

τους άνηβους στυγνά,

στεγνά δαμάζουν.

 

_

γράφει ο Λεωνίδας Καζάσης