Βιβλιοδρομίες 2018: Η προκήρυξη

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2018   Τι είναι οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ Οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ είναι ένας Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου που προκηρύσσεται από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα για 20ή χρονιά. Είναι ένα παιχνίδι, μια δραστηριότητα που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών και τα οδηγεί στη χαρά και την απόλαυση. Τα παιδιά καλούνται να διαβάσουν τέσσερα (4) […]
- 21.11.2017 -

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2018

 

 1. Τι είναι οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ

Οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ είναι ένας Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου που προκηρύσσεται από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα για 20ή χρονιά. Είναι ένα παιχνίδι, μια δραστηριότητα που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών και τα οδηγεί στη χαρά και την απόλαυση. Τα παιδιά καλούνται να διαβάσουν τέσσερα (4) βιβλία τα οποία εντάσσονται σε μια ενιαία θεματική ενότητα και να επεξεργαστούν θέματα σχετικά με τα βιβλία που διάβασαν.

 1. Στόχοι του Προγράμματος

Στην εκπαιδευτική κοινότητα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ έχει εδραιωθεί η πεποίθηση πως η ανάγνωση λογοτεχνικών  βιβλίων συμβάλλει στη γλωσσική και αισθητική καλλιέργεια του αναγνώστη, τον ευαισθητοποιεί απέναντι στα προβλήματα της ζωής, τον προβληματίζει και διευρύνει ουσιαστικά τις προσωπικές του εμπειρίες.

Στόχοι του προγράμματος των ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ, πέρα από τη δημιουργία ισχυρού κινήτρου για την ανάγνωση λογοτεχνικών ή άλλων εξωσχολικών βιβλίων, είναι και η ουσιαστική επαφή με σημαντικά έργα της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς.

Η καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των παιδιών και η ανάπτυξη του δείκτη συνεργασίας τους είναι ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος, καθώς με τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού προβλέπεται και η ομαδική συμμετοχή.

 1. Επιλογή θεματικής ενότητας για τις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2018

Για τις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2018 επιλέχθηκε η θεματική ενότητα «Ταξιδεύοντας…» προκειμένου η ατομική και ομαδική συμμετοχή, να οδηγήσει τους μικρούς βιβλιοδρόμους σε πολλαπλά ευεργετικές περιπλανήσεις γνώσης,  φαντασίας και δημιουργίας, όπου θα ανακαλύψουν αλήθειες και θα αποκομίσουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες. Οι τίτλοι των βιβλίων παρουσιάζονται στους καταλόγους που ακολουθούν.   κλικ  εδώ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου.

 1. Λεπτομέρειες – Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό
 • Στις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ τα παιδιά καλούνται να διαγωνισθούν ατομικά ή ομαδικά, έχοντας διαβάσει τα τέσσερα (4) βιβλία που έχουν οριστεί για την τάξη στην οποία φοιτούν.
 • Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, οι ομάδες θα αποτελούνται από έως τέσσερα (4) μέλη, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για να είναι αποτελεσματική η συνεργασία της ομάδας, προτείνεται κάθε μέλος να έχει διαβάσει όλα τα βιβλία.
 • Οι Βιβλιοδρόμοι επιτρέπεται να κρατούν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Επιτρέπονται ακόμη σημειώσεις των παιδιών πάνω στα βιβλία, αρκεί να είναι μικρής έκτασης.
 • Οι Βιβλιοδρόμοι θα κληθούν να επεξεργαστούν γραπτά θέματα, σχετικά με τα βιβλία που διάβασαν. Με τον τρόπο αυτό κάθε Βιβλιοδρόμος αξιολογείται στην κατανόηση της δομής και της πλοκής του περιεχομένου των βιβλίων, των χαρακτήρων, αλλά και στην εμπέδωση της δημιουργικής πρόσληψης των αφηγηματικών και γλωσσικών στοιχείων.
 • Κάθε συμμετοχή, ατομική ή ομαδική, μπορεί να συγκεντρώσει έως χίλια (1.000) μόρια. Ως επαρκείς θεωρούνται οι συμμετοχές των οποίων η βαθμολογία υπερβαίνει τα 600 μόρια.
 • Οι βαθμολογίες, τα θέματα και τα γραπτά του Διαγωνισμού δεν δημοσιοποιούνται.
 1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής

Ως ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί η 27η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Η διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού θα είναι δίωρη. Η ακριβής ώρα έναρξης και διεξαγωγής του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τους μαθητές των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων της Αττικής ορίζεται ως εξεταστικό κέντρο τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ (Βάρη Αττικής).

Στην υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο, θα ορισθούν εξεταστικά κέντρα στις περιοχές που θα συγκεντρώνουν τουλάχιστον πενήντα (50) Βιβλιοδρόμους.

 1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής

Οι μαθητές ή οι ομάδες μαθητών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση http://geitonas.edu.gr.

Αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων δεν μπορούν να γίνουν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της φόρμας εγγραφής.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9656200: Δευτέρα ώρες 13:00 – 16:00 και Πέμπτη ώρες 12:00 – 16:00

 

6.     Βράβευση των διαγωνιζομένων

Τα βραβεία και οι τιμητικές διακρίσεις θα επιδοθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2018. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος θα ανακοινωθούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Όλοι οι Βιβλιοδρόμοι θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους.

Θα απονεμηθούν συνολικά είκοσι τρία (23) βραβεία, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:

Α. ΒΡΑΒΕΙΑ
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Απονέμονται έξι (6) βραβεία στις συμμετοχές (ατομικές ή ομαδικές) που θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες. Απονέμονται έξι (6) βραβεία στις συμμετοχές (ατομικές ή ομαδικές) που θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες. Απονέμονται έξι (6) βραβεία στις συμμετοχές (ατομικές ή ομαδικές) που θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες.
Β. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Το Σωματείο «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» (http://www.paideia-aristeia.gr), στο πλαίσιο της ανάπτυξης προγραμμάτων  που ανιχνεύουν και τροφοδοτούν τη χαρισματικότητα των παιδιών, απονέμει τρία (3) βραβεία (ένα για κάθε τάξη) στις ατομικές συμμετοχές που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία και θα διακριθούν σε θέματα δημιουργικής σκέψης. Ως προϋπόθεση ορίζεται ότι η βαθμολογία τους θα υπερβαίνει τα 600 μόρια.
          Γ. ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Απονέμεται στο Σχολείο του οποίου οι συμμετοχές θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, με την προϋπόθεση οι Βιβλιοδρόμοι του να είναι τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24).
ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (εξαιρουμένων των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα)
Απονέμεται στο Σχολείο που θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές μαθητών, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας των Βιβλιοδρόμων του θα υπερβαίνει τα 600 μόρια.
          Ε. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Απονέμονται τιμητικές διακρίσεις στις συμμετοχές (ατομικές ή ομαδικές) που θα βρεθούν στις θέσεις επτά (7) έως οκτώ (8)  κάθε τάξης με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία τους θα υπερβαίνει τα 600 μόρια.

ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2018

ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Επιθυμώ να συμμετάσχω στον Διαγωνισμό «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ», που διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ στις 27 Απριλίου 2018

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ                                  ……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ                   ……………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ   ……………………………………………………………

ΤΑΞΗ                                      ……………………………………………………………

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ            ……………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ       ……………………………………………………………

                                    ……………………………………………………………

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ         ……………………………………………………………

 e-mail ΣΧΟΛΕΙΟΥ                    ……………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ       ……………………………………………………………

ΠΕΡΙΟΧΗ – Τ.Κ.                     ……………………………………………………………

              ΤΗΛΕΦΩΝΟ                           ……………………………………………………………

e-mail                                      ……………………………………………………………

  Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ (προαιρετικά) ……………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                       …………..………………

 

 

ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2018

ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στον Διαγωνισμό «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ», που διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ στις 27 Απριλίου 2018

 

 

Στοιχεία Μελών της Ομάδας

 

 1. ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ                                  ……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ                   ……………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ            ……………………………………………………………

ΤΑΞΗ                                      ……………………………………………………………

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ            ……………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………

                                ……………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………

e-mail  ΣΧΟΛΕΙΟΥ                  ……………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ            ……………………………………………………………

ΠΕΡΙΟΧΗ – Τ.Κ.                     ……………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                            ……………………………………………………………

e-mail                                      ……………………………………………………………

 

 

 

 

 1. ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ                                  ……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ                   ……………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ            ……………………………………………………………

ΤΑΞΗ                                      ……………………………………………………………

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ            ……………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………

                                ……………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………

e-mail  ΣΧΟΛΕΙΟΥ                  ……………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ            ……………………………………………………………

ΠΕΡΙΟΧΗ – Τ.Κ.                     ……………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                            ……………………………………………………………

e-mail                                      ……………………………………………………………

 

 

 

 1. ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ                                  ……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ                   ……………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ            ……………………………………………………………

ΤΑΞΗ                                      ……………………………………………………………

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ            ……………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………

                                    ……………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………

e-mail  ΣΧΟΛΕΙΟΥ                  ……………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ            ……………………………………………………………

ΠΕΡΙΟΧΗ – Τ.Κ.                     ……………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                            ……………………………………………………………

e-mail                                      ……………………………………………………………

 1. ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ                                  ……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ                   ……………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ            ……………………………………………………………

ΤΑΞΗ                                      ……………………………………………………………

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ            ……………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………

                                ……………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………

e-mail  ΣΧΟΛΕΙΟΥ                  ……………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ            ……………………………………………………………

ΠΕΡΙΟΧΗ – Τ.Κ.                     ……………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                            ……………………………………………………………

e-mail                                      ……………………………………………………………

Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ (προαιρετικά) ……………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                       …………..………………

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου