Δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη»

- 10.09.2018 -

Το ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη παρουσιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, τα οποία όπως κάθε χρόνο παρέχονται δωρεάν.

Τα προγράμματα ανανεώθηκαν, συμπληρώθηκαν και καλύπτουν όλες τις θεματικές κατηγορίες, με σκοπό να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες μικρών και μεγάλων μαθητών.

Μπορείτε να αποστείλετε τις αιτήσεις σας ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα που θα βρείτε πατώντας τα ακόλουθα link.

Ηλεκτρονική αίτηση για προγράμματα Δημοτικούhttps://goo.gl/forms/6fJi5152I7NSpzhd2

Ηλεκτρονική αίτηση για προγράμματα Γυμνασίουhttps://goo.gl/forms/IBOvPyag7RmoMIEw2 

Ηλεκτρονική αίτηση για προγράμματα Λυκείουhttps://goo.gl/forms/xLxWfZd4ylbPCXSQ2

Δεκτές γίνονται και αιτήσεις που αποστέλλονται στο fax 210 4296024

Για διευκρινήσεις, παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση education@laskaridisfoundation.org ή τηλεφωνήστε στα 216 9003700, 216 9003722.

Υποβολή αιτήσεων από 3 έως και 28 Σεπτεμβρίου 2018. 

Έναρξη προγραμμάτων Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου