ΕΑΠ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 8 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 363/13-11-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 8 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (εισαγωγή φοιτητών στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2018). Τα προσφερόμενα ΠΜΣ είναι τα εξής: Language Education for Refugees and Migrants (συντομογραφία: […]

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 363/13-11-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 8 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (εισαγωγή φοιτητών στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2018).

Τα προσφερόμενα ΠΜΣ είναι τα εξής:

  1. Language Education for Refugees and Migrants (συντομογραφία: LRM, 150 θέσεις)
  2. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ, 150 θέσεις)
  3. Δημιουργική Γραφή (Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) (ΔΓΡ, 250 θέσεις)
  4. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ, 200 θέσεις)
  5. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) (ΓΧΝ, 250 θέσεις)
  6. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ, 200 θέσεις)
  7. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ, 150 θέσεις)
  8. Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΑΔΕ, 300 θέσεις)

 

κλικ στην εικόνα για περισσότερες πληροφορίες

 

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου