Κ. Κωστέας, Κ. Σίσσας, Ε. Γκολέμη, Γ. Στεφανής

Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής για μαθητές Λυκείου

Ownbook, Καλαμάτα 2016.

 

γράφει η Dr. Χριστίνα Παναγιώτα Μανωλέα

Το βιβλίο Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής για μαθητές Λυκείου, που εκδόθηκε πρόσφατα, αποτελεί μία ενδιαφέρουσα και αξιόλογη προσπάθεια εκ μέρους τεσσάρων νέων φιλολόγων. Όπως δηλώνει και ο τίτλος τους, απευθύνεται πρωτίστως σε μαθητές Λυκείου, με προφανή στόχο να τους βοηθήσει να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος των αρχαίων. Όμως, σίγουρα θα το βρουν πολύ χρήσιμο και οι φιλόλογοι, που διδάσκουν στο Λύκειο.

Καθώς το παρόν βιβλίο αποτελεί συνέχεια του έργου των Κ. Κωστέα και Κ. Σίσσα Εισαγωγή στη γνώση της Αρχαίας Ελληνικής για μαθητές Γυμνασίου, το οποίο είχε εκδοθεί το 2015, είναι ευτυχές το γεγονός ότι κατ’ αρχάς με αυτό ολοκληρώνεται μια αξιόλογη προσπάθεια. Παρά τις όποιες συζητήσεις έχουν λάβει χώρα τελευταία σε σχέση με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, το τελευταίο συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Μέσης Εκπαίδευσης – και μάλιστα τους δύσκολους, παρά την προφανή του γοητεία.

Υπ’ αυτό το πρίσμα πρέπει να αντιμετωπιστεί η αξιέπαινη προσπάθεια των συγγραφέων. Η διάταξη της ύλης ακολουθεί το Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α’ Λυκείου. Καλύπτονται τα φαινόμενα γραμματικής και συντακτικού, τα οποία δεν είχαν θιγεί στην Εισαγωγή στη γνώση της Αρχαίας Ελληνικής για μαθητές Γυμνασίου. Ενδεικτικά θα αναφέρω φαινόμενα αρκετά δύσκολα, και μάλιστα συντακτικά, όπως τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων (Ενότητα 7). Πολύ σωστή  η έμφαση, που έχει δοθεί από τη συγγραφική ομάδα στους υποθετικούς λόγους – η παρουσίαση των τελευταίων ορθώς καταλαμβάνει τρεις ενότητες (8-10), ώστε να δοθεί η απαραίτητη έμφαση εκ μέρους των καθηγητών και των μαθητών στο φαινόμενο. Επιτυχημένη είναι και η ενότητα 15 (Πλάγιος Λόγος), που επίσης συχνά αποτελεί μία πρόκληση για τους δασκάλους. Εύστοχο το ότι οι δύο τελευταίες ενότητες (21-22) αφιερώθηκαν στην αττική δεύτερη κλίση και την σύμπτυξη δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή.

Περαιτέρω, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια του βιβλίου αποτελούν οι ασκήσεις, οι οποίες βρίσκονται συγκεντρωμένες στο τέλος, ταξινομημένες ανά ενότητα. Αυτό αποτελεί ένα από τα κορυφαία, κατά τη γνώμη μου, στοιχεία του βιβλίου. Ας μου επιτραπεί να υποστηρίξω ότι σε μελλοντική επανέκδοση αυτού του τόσο χρήσιμου εγχειριδίου καλό θα είναι το σκέλος των ασκήσεων να εμπλουτιστεί, ώστε να καταστήσει το βιβλίο ακόμη πιο χρήσιμο.

Η βιβλιογραφία, την οποία παραθέτουν οι συγγραφείς στο τέλος, επίσης μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω μελέτη, κυρίως για τους υποψήφιους  φοιτητές των φιλολογικών τμημάτων. Οι τελευταίοι ίσως βρουν το βιβλίο χρηστικό ακόμη και κατά τον πρώτο χρόνο των σπουδών τους.

Καλαίσθητη η συνολική εικόνα του βιβλίου, με το εξώφυλλο της Αναστασίας Δημητροπούλου (ana) να ξεχωρίζει. Συνολικά, θεωρώ την όλη προσπάθεια της συγγραφικής ομάδας πολύ αξιόλογη και το αποτέλεσμα, στο οποίο έφθασε, αντάξιο των προσδοκιών όσων ενδιαφέρονται να γνωρίσουν σε βάθος την αρχαία ελληνική γλώσσα. Εύχομαι σε όλα τα μέλη της ομάδας καλή συνέχεια στον χώρο της φιλολογίας.