Άγνωστοι αι βουλαί ή άγνωσται αι βουλαί;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Άγνωστοι αι βουλαί ή άγνωσται αι βουλαί;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Δείτε κι αυτά