Ένας χρόνος εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Τα αποτελέσματα της έρευνας

- 5.03.2021 -

Η ταυτότητα της έρευνας

Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση της γνώμης των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας στην καθημερινή πρακτική της εκπαίδευσης, όπως αυτή επιβλήθηκε λόγω της πανδημίας του Covid-19

Στην έρευνα συμμετείχαν 470 εκπαιδευτικοί.

Το 44% των συμμετεχόντων είναι εκπαιδευτικοί της Α’ θμιας Εκπαίδευσης και το υπόλοιπο 56% Β’ θμιας Εκπαίδευσης.

Η ηλικιακή τους κατανομή είναι: Έως 30 ετών: 4,2%, από 31 – 40 ετών: 22%, από 41 – 50 ετών: 29,8% και άνω των 50 ετών: 44%.

Φύλο: 59% γυναίκες, 41% άντρες

Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Το 26% εξ’ αυτών διδάσκουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 15% στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 14% στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το 11% στην Περιφέρεια Αττικής, το 8% στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το 7% στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 6%, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 4% όπως και στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 2% και από 1% στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οι απαντήσεις

Τι θα συμβουλεύατε έναν μαθητή να προσέξει κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας;

Η ερώτηση αυτή είχε ελεύθερη απάντηση και μπορούσε ο εκπαιδευτικός να αναπτύξει τις σκέψεις του χωρίς περιορισμούς. Σε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 80% των απαντήσεων, οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν την ανάγκη ενεργής συμμετοχής των μαθητών και παρακολούθησης του μαθήματος χωρίς να αποσπάται η προσοχή του. Οι υπόλοιπες απαντήσεις είχαν περίπου την ίδια ποσοστιαία συμμετοχή και αφορούσαν επισημάνσεις όπως να κατανοήσει ο μαθητής πως πρόκειται για κανονικό μάθημα, να κάθεται σε καρέκλα ακριβώς μπροστά από τον υπολογιστή, να προσομοιώσει κατά το δυνατόν το ‘εργασιακό’ του περιβάλλον στο περιβάλλον της τάξης έχοντας τα βιβλία πάντα δίπλα του, να είναι αυτοπειθαρχημένος, να παραμένει σε εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, να κρατάει σημειώσεις και να εκφράζεται ελεύθερα. Υπήρξαν επίσης μεμονωμένες απαντήσεις που επισήμαναν το γεγονός πως ο μαθητής δεν πρέπει να έχει άγχος με τη νέα αυτή διαδικασία διδασκαλίας, να μη χάνει τα μαθήματά του και να σέβεται τις διαδικασίες της εικονικής ψηφιακής τάξης.

Αξίζει να μεταφερθεί αυτούσια η απάντηση ενός/μιας εκπαιδευτικού που, όπως αναφέρει, είναι ταυτόχρονα και γονέας μαθητή της Α’θμιας Εκπαίδευσης.

Να είναι συγκεντρωμένος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι περισσότεροι μαθητές χαλαρώνουν και αποσπώνται από κάτι άλλο, chat (αν μείνει ανοιχτό προς όλους, προσωπικά αντικείμενα, παιχνίδια, βιβλία ευχάριστα για εκείνο). Αυτό βέβαια εξαρτάται πολύ από το δάσκαλο. Γι’ αυτό ο δάσκαλος πρέπει να καταφέρει να μεταφέρει ενθουσιασμό και από την οθόνη, να τους κρατά σε εγρήγορση, να τους έχει σε έναν συχνό διακριτικό έλεγχο και να επιφυλάσσει εκπλήξεις το μάθημά του. Και φυσικά να τους ενθαρρύνει και να τους επιβραβεύει για την κάθε πρόοδο τους σε αυτές τις δύσκολες και ιδιαίτερες για όλους συνθήκες ώστε να προσπαθούν και να επιδιώκουν την ικανοποίηση που προέρχεται από αυτή την επιβράβευση“.

Η ανωτέρω ερώτηση είχε τη δυνατότητα και ελεύθερης απάντησης. Από το υπολειπόμενο ποσοστό (15,5%) η πλειονότητα των απαντήσεων ήταν είτε “Ουδέτερη” είτε “Ούτε θετική, ούτε αρνητική”. Υπήρξαν και οι μεμονωμένες απαντήσεις “Αναγκαίο κακό”, “Λύση ανάγκης”, “Επιφυλακτική”, “Αποδεκτή ως ένα διάστημα”, “Εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε οικογένειας”, “Δύσκολη πρόκληση που απέβη θετική μόνο σε όσους μπόρεσαν να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό”.

Το συμπέρασμα

Η εκπαιδευτική κοινότητα θεωρεί σε ένα ποσοστό 48,5% πως παρά τις αντιξοότητες έχει προσαρμοστεί απόλυτα ή σχεδόν απόλυτα στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Όμως, περισσότερο από το 57% των μαθητών δυσκολεύεται αρκετά ή πολύ για να κατανοήσει και να εμπεδώσει τη διδακτέα ύλη, την οποία σε ποσοστό που προσεγγίζει το 63% είναι δύσκολο ή εξαιρετικά δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς για να την προετοιμάσουν για το διαδικτυακό μάθημα.

Μόλις το 14,6% των εκπαιδευτικών πιστεύει πως είναι σωστά δομημένη η διαδικασία για τη διδασκαλία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ενώ το 36,5% διατηρεί μια ουδέτερη στάση για το εν λόγω ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 59% έχουν αλλάξει την προσωπική τους μέθοδο διδασκαλίας ανταποκρινόμενοι προφανώς στις απαιτήσεις του νέου συστήματος. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί όμως αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα για την αξιολόγηση των μαθητών τους αφού θεωρούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85% πως η αξιολόγηση είναι εξαιρετικά δύσκολη στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Το 95% σχεδόν των εκπαιδευτικών δεν θεωρεί ισότιμη την εξ’ αποστάσεως με τη δια ζώσης διδασκαλία, γεγονός που προφανώς πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψη της η εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου σε παράταση της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας να θεραπεύσει το πρόβλημα.

Το Υπουργείο Παιδείας, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, δεν τα έχει καταφέρει καλά στη θεσμοθέτηση και τη λειτουργία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση καθότι ποσοστό μεγαλύτερο του 57% πιστεύει πως οι ενέργειές του έχουν κινηθεί προς λανθασμένη κατεύθυνση.

Είναι σίγουρο πως η πανδημία έχει αλλάξει τον τρόπο της ζωής αλλά και τις συνήθειές μας. Μαζί με αυτές θα αλλάξει και τον τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας, γεγονός που έχει αποτυπωθεί στην έρευνά μας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 73%.

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν έντονα το γεγονός ότι οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα όταν αυτό γίνεται εξ’ αποστάσεως και να μην αποσπάται η προσοχή τους κατά τη διάρκειά του. Θεωρούν δε σε ποσοστό 64% ότι οι γονείς έχουν αρνητική άποψη για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου