Αθλητίατρος ή αθλίατρος;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Αθλητίατρος ή αθλίατρος;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Αθλητίατρος ή αθλίατρος;

Ποιο είναι το σωστό;

 

Είναι πολύ πιθανόν ο αυτόματος διορθωτής που χρησιμοποιούμε στις ηλεκτρονικές μας συσκευές να επισημάνει τον όρο ‘αθλητίατρος’ ως εσφαλμένο. Η εν λόγω λέξη όμως ετυμολογικά προέρχεται από το ‘αθλητής’ και το ‘ιατρός’, ως εκ τούτου η ορθή γραφή της είναι αθλητίατρος. Η λέξη ‘αθλίατρος’, η οποία έχει προκύψει λόγω απλολογίας, θα μπορούσε να σημαίνει ο ιατρός ‘των άθλων’ ή ακόμα και… ‘των αθλίων’! Η αθλητιατρική άλλωστε, και όχι η ‘αθλιατρική’, είναι ο κλάδος της ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με τους αθλητές.