Απεκδύομαι την ευθύνη ή απεκδύομαι της ευθύνης μου;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Απεκδύομαι την ευθύνη ή απεκδύομαι της ευθύνης μου;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Δείτε κι αυτά