Α΄ Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Εκδόσεων ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΑ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣΤο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Δημιουργική Γραφή" του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ προκηρύσσουν τον Α' Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Η πρόσκληση για τον Διαγωνισμό απευθύνεται:Α. σε μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν με ατομικό έργοΒ. σε τάξεις και ομάδες μαθητών (από Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων, Βιωματικές Δράσεις, […]

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Δημιουργική Γραφή" του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ προκηρύσσουν τον Α' Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

Η πρόσκληση για τον Διαγωνισμό απευθύνεται:
Α. σε μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν με ατομικό έργο
Β. σε τάξεις και ομάδες μαθητών (από Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων, Βιωματικές Δράσεις, Project, Λέσχες ανάγνωσης, ποικίλες δραστηριότητες) που συμμετέχουν με συλλογικό έργο.
Διάρκεια Διαγωνισμού
Ως ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2014 και ως ημερομηνία λήξης η 15η Φεβρουαρίου 2014 (για όσους αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου, λαμβάνεται ως αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του Ταχυδρομείου). Κάθε συμμετοχή που θα σταλεί εκτός των συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται αποδεκτή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δόθηκε παράταση στην ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι η 27η Φεβρουαρίου 2015.
Το θέμα του Διαγωνισμού
Το θέμα του διαγωνισμού αφορά τη διαφορετικότητα–φυλετική, θρησκευτική, εθνική, κοινωνική, πολιτική, ιδεολογική, γλωσσική και κάθε άλλη- όπως αυτή εκδηλώνεται και βιώνεται τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον, όχι μόνο ως προσωπικό συναίσθημα, αλλά και ως αποτυπωμένη συμπεριφορά.
Η Υποβολή των κειμένων
Α. Για την ατομική συμμετοχή
Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν με ένα μόνο ποίημα έκτασης μέχρι 200 λέξεις ή ένα μόνο διήγημα μέχρι 600 λέξεις, που να μην έχει δημοσιευθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Β. Για την ομαδική συμμετοχή
Οι υποψήφιες ομάδες θα ασχοληθούν με το ίδιο θέμα (τη διαφορετικότητα) και θα μπορούν να συμμετέχουν με
- ένα κομικογράφημα (comic) έκτασης 6 σελίδων (που να περιέχει συνολικά από 6 έως36 εικόνες) ή
- ένα βίντεο έως 5 λεπτών με διαλογικό κείμενο ή
- ένα ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο τραγούδι διάρκειας μέχρι 5 λεπτών (μουσική και στίχοι της μαθητικής ομάδας)

Οι υποψήφιες ομάδες μπορούν να διαγωνιστούν σε περισσότερες της μίας από τις παραπάνω κατηγορίες (μέγιστος αριθμός συμμετοχών 3).

Θα κατατεθεί φάκελος με τα παραγόμενα και θα αξιολογηθούν συνολικά.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω ταχυδρομείου και πάντοτε σε ψηφιακή μορφή.
Επίσης, θα υποβάλλεται ξεχωριστό έγγραφο, το οποίο θα αναφέρει:
- για την ατομική συμμετοχή τα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου
- για την ομαδική συμμετοχή τα στοιχεία: σχολική μονάδα, συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί και μαθητές, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της σχολικής μονάδας
Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής είναι η εξής (με την ένδειξη «Για τον Α’ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής»):
Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή»
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας- Νίκης
Τ.Θ. 21, 53100, Φλώρινα
Η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολή είναι η εξής: [email protected]

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Άννα Βακάλη
Τηλέφωνο : 6945965782
Ώρες Επικοινωνίας : 14:00 -15:00 (σε εργάσιμες μέρες)

Βραβεία Διαγωνισμού
Θα δοθούν βραβεία και έπαινοι στους νικητές και στα σχολεία, καθώς και βεβαιώσεις στις σχολικές μονάδες, στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές που λαμβάνουν μέρος.
Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα τέλη Μαρτίου του 2015. (http://dim-grafi.uowm.gr)
H τελετή απονομής των βραβείων και των επαίνων θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό στον χώρο των Εκδόσεων Γαβριηλίδης, Αγίας Ειρήνης 17, Μοναστηράκι, Αθήνα. Η ημερομηνία της τελετής θα ανακοινωθεί τον Μάιο του 2015.
Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ θα εκδώσουν τα έργα που διακρίθηκαν στην κατηγορία ποιήματος και διηγήματος σε συλλογικό τόμο, 2 αντίτυπα του οποίου θα δοθούν δωρεάν σε καθέναν από τους συμμετέχοντες στον τόμο. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των βιβλίων θα διατεθούν στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (http://dim-grafi.uowm.gr) όλα τα έργα που διακρίθηκαν στις κατηγορίες του κομικογραφήματος (comic), του βίντεο και του τραγουδιού.
Όροι του Διαγωνισμού
i. Θα διακριθούν από τις ατομικές συμμετοχές πενήντα ποιήματα και τριάντα διηγήματα και από τις ομαδικές συμμετοχές πέντε έργα από κάθε κατηγορία.
i. Η τελική απόφαση της Κριτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί αναμνηστικό δίπλωμα.
i. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις ημερομηνίες του Διαγωνισμού.
i. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.
Η Κριτική Επιτροπή
Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής: Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, ποιητής, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:
• Αναστασοπούλου Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.
• Αρβανίτη Ιωάννα, Σχολική Σϋμβουλος Π.Ε.
• Βακάλη Π. Άννα, Εκπαιδευτικός–Διδάκτορας Γλώσσας και Δημιουργικής Γραφής
• Γκρέκου Γλυκερία, Συγγραφέας–Εκπαιδευτικός
• Θηβαίος Χρήστος, Συνθέτης–Στιχουργός–Τραγουδιστής
• Καβανόζης Κώστας, Συγγραφέας–Εκπαιδευτικός
• Καλαϊτζή Αναστασία, Φιλόλογος- Κάτοχος Μεταπτυχιακού Δημιουργικής Γραφής
• Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Ποιητής–Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικής Λογοτεχνίας και Δημιουργικής Γραφής
• Παναγιωτίδης Γιώργος, Ποιητής–Εκπαιδευτικός
• Πολατίδου Άννα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02
• Σπυρέλη Χρυσούλα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02
• Φειδάς Γιώργος, Σεναριογράφος–Σκηνοθέτης
• Χαραλάμπους Κωνσταντίνος, Σκηνοθέτης
• Ψυχογιοπούλου Παναγιώτα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02


Εκ μέρους του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή», Π.Δ.Μ.
Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος

 

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου