Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Έργου

Προκήρυξη Διαγωνισμού Συγγραφής Θεατρικού Έργου με τίτλο«Οι θεατρικοί συγγραφείς γράφουν για την κρίση» Mε την πεποίθηση πως η λογοτεχνική «φυγή» δεν είναι άλλο από τη διάθεση φυγής από τον φόβο και την αβεβαιότητα που μας γεννά το παρόν, το Script-net σαν ένας άλλος «ονειρευόμενος», θέλει να συμβάλει στην προσπάθεια του να ονειρευόμαστε καλύτερα και να μαχόμαστε […]
- 17.09.2014 -

Προκήρυξη Διαγωνισμού Συγγραφής Θεατρικού Έργου με τίτλο

«Οι θεατρικοί συγγραφείς γράφουν για την κρίση»

 

Mε την πεποίθηση πως η λογοτεχνική «φυγή» δεν είναι άλλο από τη διάθεση φυγής από τον φόβο και την αβεβαιότητα που μας γεννά το παρόν, το Script-net σαν ένας άλλος «ονειρευόμενος», θέλει να συμβάλει στην προσπάθεια του να ονειρευόμαστε καλύτερα και να μαχόμαστε στοχεύοντας και διεκδικώντας. Με αυτό το πνεύμα ανακοινώνουμε διαγωνισμό θεατρικού έργου με θέμα «Οι θεατρικοί συγγραφείς γράφουν για την κρίση». Η έννοια της κρίσης μπορεί να συμπεριλαμβάνει την όποια αλλοτρίωση σωμάτων και συναισθημάτων και την οποιασδήποτε φύσεως φθορά ή παρακμή, σε όλους τους τομείς. Στο διαγωνισμό αυτό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι θεατρικοί συγγραφείς ανεξαρτήτως ηλικίας ή φήμης, αλλά και όσοι θα ήθελαν να πειραματιστούν πάνω στη θεατρική γραφή.
Τα υποβαλλόμενα έργα μπορούν να ανήκουν σε οποιαδήποτε δραματικό είδος (μονόλογος, κωμωδία, δράμα). Προϋπόθεση είναι το έργο να μην έχει στο παρελθόν εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου.


Συνοδευτικά Δικαιολογητικά
Α. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου όπου θα αναγράφονται με σαφήνεια:
• Τίτλος του έργου
• Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.
• Το ψευδώνυμο ή το πραγματικό όνομα του συγγραφέα προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί στη δεύτερη προκριματική φάση του διαγωνισμού κατά την οποία θα αναρτηθούν online τα προκριθέντα έργα.
• Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση καθώς και ότι συναινεί για την on line ανάρτηση τους σε περίπτωση επιλογής. Η ψευδής δήλωση συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στον διαγωνισμό.
B. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, αυτό συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στον διαγωνισμό.


Όροι συμμετοχής του διαγωνισμού
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου, 2015.
• Τα έργα που δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 100 σελίδες και τα 5 πρόσωπα, θα πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική Γλώσσα (όχι μεταφρασμένα) με χρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά Times New Roman 12, και διάστιχο 1,5.
• Τα έργα υποβάλλονται αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση [email protected]. Σε μια δεύτερη φάση, όσα από αυτά προκριθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, θα αναρτηθούν- δημοσιοποιηθούν στο site του Script-net , είτε με το ψευδώνυμο, είτε με τα πραγματικά στοιχεία του συγγραφέα, όπως αυτά θα αναγράφονται στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση. Τα προκριθέντα έργα θα υποβληθούν στη διαδικασία της ψηφοφορίας του κοινού, τα αποτελέσματα της οποίας θα ληφθούν υπόψη από την επιτροπή χωρίς όμως να δεσμεύουν την κρίση της.
• Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός μόνο έργου ενώ σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός, τα υποβληθέντα έργα θα αποκλείονται του διαγωνισμού.
• Οι διδάσκοντες και συνεργάτες του Script-net δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Α Βραβείο - Τα έργα που θα βραβευτούν από την επιτροπή (η σύσταση της οποίας θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού), θα παρουσιαστούν σε μορφή θεατρικού αναλογίου σε κεντρική σκηνή της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης το αργότερο μέσα σε διάστημα ενός έτους από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Β Βραβείο- Μια (1) υποτροφία μιας εκπαιδευτικής ενότητας της επιλογής, σας για ένα εξάμηνο.


Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected] , ή στο τηλέφωνο 6936307305 αλλά και στην ιστοσελίδα http://script-net.gr

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου