Δομικά μέρη της παραγράφου

11.03.2021

γράφει ο Ντίνος Εκπαιδευτικός

Κάθε κείμενο είναι γραμμένο σε παραγράφους προκειμένου να είναι σωστά δομημένο και να έχει πρόλογο, κυρίως μέρος και επίλογο. Κατ’ αντιστοιχία, κάθε επιμέρους παράγραφος έχει τη δική της δομική σύσταση προκειμένου να υπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε. Πιο αναλυτικά, κάθε παράγραφος έχει:

α. Τη θεματική της περίοδο, στην οποία δηλώνεται το θέμα της παραγράφου πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί το υπόλοιπο κείμενο.

β. Σχόλια, λεπτομέρειες και τοποθετήσεις τα οποία αναλύουν νοηματικά τη θεματική περίοδο και αποτελούν το κύριο και σημαντικότερο ίσως μέρος της παραγράφου

γ. Την κατακλείδα/το συμπέρασμα. Στο μέρος αυτό της παραγράφου καταγράφονται τα συμπεράσματα ή και οι προτάσεις που προκύπτουν από το κύριο μέρος της παραγράφου. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε το γεγονός ότι η κατακλείδα μιας παραγράφου μπορεί να αποτελέσει την εισαγωγή της επόμενης.

Οι παράγραφοι μπορεί να είναι είτε οργανικές, δηλαδή να έχουν αυτοτελές νόημα είτε λειτουργικές, δηλαδή να λειτουργούν επεξηγηματικά και συνδετικά μεταξύ των οργανικών παραγράφων. Και τα δύο είδη είναι σημαντικά σε κάθε κείμενο.

Κάθε παράγραφος πρέπει να υπηρετεί τη συνεκτικότητα του κειμένου και την αλληλουχία των ιδεών που πραγματεύεται αυτό.

Κάθε παράγραφος μπορεί να αναπτυχθεί ως προς το περιεχόμενό της με τις εξής μεθόδους:

α. Με ορισμό. Με τη μέθοδο αυτή δίνονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται η παράγραφός.

β. Με σύγκριση δεδομένων μεταξύ τους. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι αντίθετα.

γ. Με παραδείγματα. Με τον τρόπο αυτό τεκμηριώνεται με αληθινά γεγονότα το θέμα της παραγράφου

δ. Με αναλογία. Εδώ γίνεται συσχετισμός δεδομένων ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα.

ε. Με διαίρεση. Η κεντρική ιδέα διαιρείται σε επιμέρους τμήματα ώστε να μπορεί εύκολα να αναλυθεί το καθένα από αυτά.

στ. Με αιτιολόγηση. Η παράθεση αιτίων αποτελεί μια δημοφιλή επιλογή σύνταξης μιας παραγράφου ειδικά όταν αυτά είναι προφανή και κοινώς παραδεκτά. Εδώ συνήθως πρέπει να αναφέρονται και τα αποτελέσματα.

ζ. Με αναφορά τρόπων αντιμετώπισης – προτάσεων.

η. Με συνδυασμό των ανωτέρω.

 

Για τη σωστή σύνδεση των προτάσεων αλλά και των παραγράφων συνήθως χρησιμοποιούνται ορισμένες λέξεις και φράσεις προς διευκόλυνση του συντάκτη τους, οι οποίες λέγονται συνδετικές. Αυτές μπορεί να φανερώνουν:

Συμπέρασμα (έτσι, λοιπόν, συμπερασματικά, επομένως, ώστε, άρα, με αποτέλεσμα)

Προσθήκη (επίσης, επιπρόσθετα, πέρα από αυτά, επίσης, επιπλέον, ακόμη)

Αντίθεση (όμως, αντίθετα, αλλά, παρ’ όλα αυτά, από την άλλη πλευρά, μολονότι, εξάλλου, ενώ, αν και, ωστόσο)

Αιτία (επειδή, εξαιτίας, διότι, ο λόγος που, εφόσον)

Χρόνο (μετά, ύστερα, κατ’ αρχάς, αρχικά, πρώτα, έπειτα, ύστερα, τέλος, πριν από, αργότερα, στη συνέχεια)

Επεξήγηση (συγκεκριμένα, ειδικότερα, δηλαδή, με άλλα λόγια)

Γενίκευση (συνήθως, τις περισσότερες φορές, κατά κοινή ομολογία)

Απαρίθμηση (πρώτον, δεύτερον, πρώτα απ’ όλα)

 

Συμπερασματικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για τη σωστή δόμηση μιας παραγράφου θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η θεματική περίοδος και σαφές το νόημά της, να είναι σωστά αναπτυγμένη και να έχει εξηγηθεί επαρκώς με παραδείγματα κλπ., όλες οι αναφορές να έχουν ενότητα και συνοχή με την κεντρική ιδέα και τα νοήματα να έχουν λογική αλληλουχία χωρίς να υπάρχουν κενά ή ασάφειες.

Ακολουθήστε μας

Οι ταινίες της εβδομάδας

Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

Εκδόθηκε η αριθ. Φ.17/42673/ΒΜ/Δ1/14-4-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας με θέμα "Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων". Η εγκύκλιος αναφέρει: Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-2-2018) Υπουργική Απόφαση...

Σήμερα το δεύτερο self test σε μαθητές και καθηγητές Λυκείου

Σήμερα το δεύτερο self test σε μαθητές και καθηγητές Λυκείου

Δεύτερο αυτοδιαγνωστικό τεστ για όσους προσέλθουν αύριο, Πέμπτη 15/4, στα Λύκεια όλης της χώρας Το δεύτερο δωρεάν αυτοδιαγνωστικό τεστ οφείλουν να παραλάβουν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας από τα φαρμακεία, να το διενεργήσουν απόψε ή αύριο νωρίς το πρωί και...

Τι αλλάζει στην εκπαίδευση;

Τι αλλάζει στην εκπαίδευση;

Συνάντηση εργασίας είχε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τον Πρόεδρο τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκαν και ανακοινώθηκαν τα παρακάτω: Η επέκταση  των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο...

Σήμερα το δεύτερο self test σε μαθητές και καθηγητές Λυκείου

Ποια είναι τελικά η αλήθεια για τα self tests;

Τα Λύκεια της χώρας άνοιξαν για τη δια ζώσης εκπαίδευση αυτή την εβδομάδα με την υποχρεωτική χρήση των αυτοδιαγνωστικών τεστ αλλά την ίδια στιγμή μια σειρά σοβαρών ζητημάτων έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ένωση Βιοπαθολόγων έχει...

Έκθεση Γ’ Λυκείου: Η οργάνωση του επιχειρήματος

Έκθεση Γ’ Λυκείου: Η οργάνωση του επιχειρήματος

Η οργάνωση του επιχειρήματος Έκθεση Γ΄ Λυκείου Κριτήριο Αξιολόγησης   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Το παρακάτω κείμενο ανήκει σε ρητορικό λόγο. Κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η πειθώ. Ο Δημοσθένης προσπαθεί να πείσει τους Αθηναίους να πλήξουν με διπλή...

Διαβάστε κι αυτά

Έκθεση Γ’ Λυκείου: Η οργάνωση του επιχειρήματος

Έκθεση Γ’ Λυκείου: Η οργάνωση του επιχειρήματος

Η οργάνωση του επιχειρήματος Έκθεση Γ΄ Λυκείου Κριτήριο Αξιολόγησης   του Κωνσταντίνου Μάντη -   Το παρακάτω κείμενο ανήκει σε ρητορικό λόγο. Κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η πειθώ. Ο Δημοσθένης προσπαθεί να πείσει τους Αθηναίους να πλήξουν με διπλή...

Τι αλλάζει στην εκπαίδευση;

Διευκρινίσεις επί των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Εκδόθηκε η αριθ. 39700/Ε2/07-04-2020 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία. Σύμφωνα με την...

Από 21 Απριλίου η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών

Από 21 Απριλίου η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών

Από την Τετάρτη 21 Απριλίου θα μπορούν να αρχίσουν να κλείνουν ραντεβού για να εμβολιαστούν οι εκπαιδευτικοί αλλά και η ηλικιακή ομάδα 55 έως 59 ετών. Το Σάββατο 24, Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για ραντεβού και στις ηλικίες 50 έως 54 ετών. Από τη Δευτέρα 19...

0 σχόλια

0 Σχόλια

Υποβολή σχολίου