Επί δικαίους και αδίκους ή επί δικαίων και αδίκων;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Επί δικαίους και αδίκους ή επί δικαίων και αδίκων;

Η σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας!

Επί δικαίους και αδίκους ή επί δικαίων και αδίκων;

Ποιο είναι το σωστό;

Η φράση προέρχεται από το Ευαγγέλιο ([…] ότι τον ήλιος αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους[…] – Ματθ 5, 45). Το ‘επί’ στη συγκεκριμένη πρόταση συντάσσεται με αιτιατική και σημαίνει ‘προς (όλους και χωρίς καμία διάκριση)’. Η ορθή γραφή λοιπόν είναι το επί δικαίους και αδίκους. Το λάθος συμβαίνει γιατί στη νέα ελληνική γλώσσα υπάρχουν περιπτώσεις που μετά το ‘επί’ χρησιμοποιείται η γενική (πχ. επί του πιεστηρίου, επί των επάλξεων, επί τάπητος κλπ.) κι έτσι δημιουργείται η εντύπωση πως και στην περίπτωση των… δικαίων και των αδίκων ισχύει το ίδιο! Αν είναι επιβεβλημένη η χρήση της γενικής πτώσης, στη νέα ελληνική μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φράση “κατά δικαίων και αδίκων”. Σε κάθε περίπτωση πάντως, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έχει φέρει μαζί της η κλιματική αλλαγή, ευχόμαστε όταν βρέχει επί δικαίους και αδίκους μη δημιουργούνται προβλήματα ούτε στους μεν ούτε στους δε!