Υποτασσόταν στο συναίσθημα, 
όχι σε ό,τι της επέβαλε τη συναισθηματική στείρωση
Φάρος και οδηγός ο έρωτας θεός!

Υποτασσόταν στην ευγένεια και στην κοινωνική ευαισθησία,
όχι σε ό,τι της επιβαλλόταν με θράσος και αδικία
Φάρος και οδηγός οι αξίες για σοφούς!

Υποτασσόταν στο όμορφο και ακατέργαστο,
όχι σε ό,τι της παρουσιαζόταν έκδηλα και μαζοποιημένα
Φάρος και οδηγός το είναι, όχι το φαίνεσθαι σε αυτούς!

Υποτασσόταν στα πάθη,
όχι σε ό,τι της περνούσε απαρατήρητο 
και δεν κέρδιζε τις αισθήσεις της
Φάρος και οδηγός ο εαυτός της!
Μόνος και πιστός συνοδός της!

 

_

γράφει η Άννα-Ελένη Πολύδωρα